Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach

Wiadomości O szkole Kontakt Mapa Logowanie Wersja mobilna Dyplomy
 

Nawigacja

 • Zakończenie roku szkolnego

 • OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

  Poniżej znajdują się wykazy podręczników dla wszystkich klas.

  Rodzic otwiera sobie tylko zestaw dla klasy odpowiedniej dla swojego dziecka.

 • Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2015/2016 Klasy VI

  Przedmiot

   

  Tytuł

  Autorzy

  Wydawnictwo

          Nr  dopuszczenia

  Język polski

  „Słowa na start!” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego wraz z dodatkiem „Lipcowe i sierpniowe wędrówki”

  „Słowa na start!” - podręcznik do kształcenia językowego –

  część I 

  część II

  nowa podstawa programowa

  M. Derlukiewicz

   

   

   

   

  Nowa

   Era

  338/5/2014

   

   

   

   

   

  338/6/2014

   

  338/6/2014

  Język angielski

  New Friend 3”  kontynuacja

  New friends 4” (książka bez cwiczeń) + Longman Repetytorium Szóstoklasisty

   

  Catherine Bright,

  Liz  Kilbey,

  Mariola  Tetiurka

  Pearson Central Europe Sp.z.o.o

  227/4/2009

   

  227/3/2009

  Przyroda

  Tajemnice przyrody” - podręcznik + ćwiczenia 1 i 2

   

  J. Stawarz

  F. Szlajer

  H. Kowalczyk

  Nowa Era

  399/3/2014

   

  Historia i społeczeństwo

  „Wczoraj i dziś”- podręcznik + ćwiczenia  cz. I  i  II

  G. Wojciechowski

  Nowa  Era

  443/3/2014

  Matematyka

  Matematyka z plusem”- podręcznik + 3 ćwiczenia

   

  M. Dobrowolska

  M. Karpiński

  M. Jucewicz

  P. Zarzycki

  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

  61/3/10/S

  Muzyka

  Muzyczny świat” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

   

  T. Wójcik

  MAC edukacja

   

   

   

  Plastyka

  Lubię tworzyć” - podręcznik

   

   

  „Lubię tworzyć” - zeszyt ćwiczeń

  W. Sygut

  M. Kwiecień

   

  W. Sygut

  M. Kwiecień

  Mac Edukacja

   

   

  Mac  Edukacja

   

   

  397/3/2014

  Zajęcia techniczne

  Jak to działa? - podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas  4 – 6 szkoły podstawowej -kontynuacja z kl. V

  L. Łabecki,

  M. Łabecka

  Nowa Era

  295/2010

  Zajęcia komputerowe

  „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl. IV – VI”- kontynuacja

   

  G. Koba

  MIGRA

  373/2011

  Religia

  „Tajemnice bogatego życia”

  podręcznik + ćwiczenia

  K. Mielnicki

  E. Kondrak

  E. Parszewska

   

   

  Jedność - Kielce

  AZ-2-02/12

 • Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2015/2016 Klasy V

  Przedmiot

   

  Tytuł

  Autorzy

  Wydawnictwo

          Nr  dopuszczenia

  Język polski

  „Słowa na start!” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego – nowa podstawa programowa.

  „Słowa na start!” - podręcznik do kształcenia językowego –

  część I i II

  - nowa podstawa programowa

  M. Derlukiewicz

   

   

   

  D. Chwastniewska

  D. Różek,

  A. Gorzałczyńska-Mróz

  Nowa

   Era

  338/1/2011

   

   

   

  338/2/2011

  Język angielski

  „New Friends 2”  kontynuacja

  „New Friends 3”  komplet

  Carol Skinner

  Mariola  Bogucka

  Pearson Central Europe Sp.z.o.o

  227/2/2009

  Przyroda

  Tajemnice przyrody” - podręcznik + ćwiczenia

   

  R. Kozik

  F. Szlajfer

  J. Ślósarczyk

  Nowa Era

  399/1/2011

   

  Historia i społeczeństwo

  „Wczoraj i dziś”- podręcznik + ćwicz. I  i II

  G. Wojciechowski

  Nowa  Era

  443/1/2012

  Matematyka

  „Matematyka z plusem”- podręcznik + 3 ćwiczenia

   

  M. Dobrowolska

  M. Karpiński

  M. Jucewicz

  P. Zarzycki

  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

  61/2/09/S

  Muzyka

  Muzyczny świat” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

   

  T. Wójcik

  MAC - Edukacja

  495/1/2012

  Plastyka

  Lubię tworzyć” - podręcznik

   

   

  „Lubię tworzyć” - zeszyt ćwiczeń

  W. Sygut

  M. Kwiecień

   

  W. Sygut

  M. Kwiecień

  Mac Edukacja

   

   

  Mac  Edukacja

   

   

  397/1/2011

  Zajęcia techniczne

  Jak to działa? - podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas  4 – 6 szkoły podstawowej – kontynuacja z kl. IV

   

  L. Łabecki,

  M. Łabecka

  Nowa Era

  295/2010

  Zajęcia komputerowe

  „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl. IV – VI”- kontynuacja

   

  G. Koba

  MIGRA

  373/2011

  Religia

  „Spotkania  uBogacające” -podręcznik + ćwiczenia

  K. Mielnicki

  E. Kondrak

  E. Parszewska

  Jedność- Kielce

  AZ-22-02/12-

  KI-1/13

 • Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2015/2016 Klasy IV

  Przedmiot

   

  Tytuł

  Autorzy

  Wydawnictwo

          Nr  dopuszczenia

    Uwagi

  Język polski

  „Słowa na start!” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego – nowa podstawa programowa.

  „Słowa na start!” - podręcznik do kształcenia językowego

  część I i II

  - nowa podstawa programowa

  M. Derlukiewicz

   

   

   

  D. Chwastniewska

  D. Różek,

  A. Gorzałczyńska-Mróz

  Nowa

   Era

  338/1/2011

   

   

   

  338/2/2011

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Język angielski

  „LOOK”  cz. I

   

  Steve Elsworth,

  Jim Rose, Małgorzata

   Tetiurka

  PEARSON  - LONGMAN

  252/1/2010

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Przyroda

  Tajemnice przyrody” - podręcznik + ćwiczenia

   

  M. Marko-Worłowska,

  F. Szlajfer,

  J. Stawarz

  Nowa Era

  399/1/2011

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Historia i społeczeństwo

  „Wczoraj i dziś”- podręcznik + ćwiczenia

  G. Wojciechowski

  Nowa  Era

  443/1/2012

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Matematyka

  „Matematyka z plusem” podręcznik + 3 ćwiczenia

  M. Dobrowolska

  M. Jucewicz

  P. Zarzycki

  Gdański Wydawnictwo Oświatowe

  340/1/2011

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Muzyka

   

  I gra muzyka” - podręcznik

  dla klas IV - VI

  M. Gromek,

  G. Kilbach

  Nowa Era

  569/2012/2015

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Plastyka

  Do dzieła” - podręcznik

   

   

  J. Lukas,

  K. Onak

  Nowa Era

   

   

   

  326/1/2011/2015

   

   

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Zajęcia techniczne

  Jak to działa? - podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas  4 – 6 szkoły podstawowej

   

  L. Łabecki,

  M. Łabecka

  Nowa Era

  295/2010

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Zajęcia komputerowe

  Zajęcia komputerowe – „Lubię to”

   

  lub bez podręcznika – decyduje nauczyciel

  Michał  Kęska

   

   

   

  Nowa Era

  729/1/2015

   

   

   

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Religia

  „Miejsca pełne bogactw” -podręcznik + ćwiczenia

  K. Mielnicki

  E. Kondrak

  B. Nosek

  Jedność - Kielce

  AZ-21-02/12-KI-1/12

   

 • Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2015/2016 dla klas 1-3

  Szkolny  zestaw  podręczników

  rok  szkolny  2015/2016  klasy  I – III

   

   

  klasa

   

  Tytuł

  Autorzy

  Wydawnictwo

        

    Nr     dopuszczenia

     Uwagi

  Klasa I

   

   

   

   „Nasz  Elementarz -Jesień, Zima, Wiosna, Lato”

   

   

  Nasze Ćwiczenia”

   

      MEN

   

   

   

   

  Nowa  Era

   

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkołaopłacone przez    MEN

   

  Religia

   

   

  „Żyjemy w Bożym świecie” -   podręcznik

       

  E. Kondrak,

  D. Kurpiński,

  J. Snopek

  Jedność – Kielce

   

   

  AZ-11-01/12-KI-1/12

   

   

  Język angielski

  „Bugs World 1” - podręcznik + ćwiczenia 1C

       

  Carol Read, Ana Soberón

   

  Macmillan

   

  30/1/200

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Klasa       

     II

  „Nasza szkoła” - cz. 1 i 2 – edukacja zintegrowana.

  „Nasza szkoła”cz.1     i 2 - matematyka

   

  Ćwiczenia z pomysłem”

   

   

  MEN

   

   

   

   

   

  WSiP

   

   

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Religia

  „Idziemy do Jezusa” - podręcznik

  D. Kurpiński

  J. Snopek

  Jedność - Kielce

  AZ-12-01/12-KI-3/12

   

  Język angielski

  „Bugs World 2” - podręcznik

   ćwiczenia 2B

         

  Carol Read,

  Ana Soberón

  Macmillan

  30/2/2010

  Podręczniki i ćwiczenia udostępnia szkoła – opłacone przez    MEN

  Klasa

  III

   

   

   

   

  „Nasze razem w szkole”.

  Box dla ucznia.

  J. Brzózka,

  K. Harmak,

  K. Izbińska,

  A. Jasiocha,

  W. Went

   

  WSiP

  484/3/2013

  484/4/2013

   

   

   

  Religia

  „Jezus jest z nami”  - podręcznik+ ćwiczenia

  J. Snopek,

  D. Kurpiński

   

  Jedność - Kielce

  AZ -13-01/12-

  KI-4/13

   

   

  Język angielski

  Bugs World 3” - podręcznik + ćwiczenia

      

   

  Elisenda Papiol,

  Maria Toth,

  Magdalena Kondro

   Macmillan

  30/3/2011

   

 • Listy klas pierwszych

  Listy uczniów klas I-wszych na rok szkolny 2015/2016 są umieszczone na parterze szkoły.

 • Laureatka

  Miło na pogratulować uczennicy Marioli Praszkiewicz, która została Laureatką konkursu wojewódzkiego "Opowieść o końcu świata... reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu".

  Opiekunem konkursu była pani mgr B. Kłos.

 • Komunikat

  Zakończenie roku szkolnego 2014/2015:

   

  26 czerwca w piątek

   

  dla klas 0-3 godz. 9.15

  dla klas 4-5 godz. 10

  dla klas 6tych godz. 11

 • 15.06.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkoła.

 • Ogłoszenie dyrektora

  Ogłoszenie:

   

  W piątek 19 czerwca konferencja klasyfikacyjna klas 0-6.

  Po tym terminie oceny nie ulegną już zmianie.

  Przypominamy wymagana na świadectwo z paskiem: średnia ocen 4,75 i  co najmniej bdb z zachowania,

  Wymagania na wpis do Złotej Księgi: średnia ocen 5,0 i wz z zachowania (bez ocen dostatecznych).

   

 • Wyprawka ucznia klasy I rok szkolny 2015/ 2016

  Wyprawka ucznia klasy I rok szkolny 2015/ 2016

   

   

  •  1 zeszyt w wąską linię16 k.( z czerwonymi liniami)-podpisany język polski,
  •  2 zeszyty w kratkę 16 k. ( podpisany: matematyka, zeszyt do korespondencji z rodzicami.)  każdy zeszyt podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka i która klasa.
  •  koperta z kartonikami: 10 niebieskich kwadratów o wymiarach 4 cm x 4cm; i 10 czerwonych kwadratów o wymiarach 4 cm ; 4 cm.
  •  Patyczki,
  • małe liczydło
  •  zwykła teczka papierowa, a w niej: 2 bloki rysunkowe białe, 2 bloki techniczne białe, 2 bloki techniczne kolorowe, 2 papiery kolorowe zwykłe ( każdy blok podpisany)
  • w piórniku tornistrze: klej, nożyczki, plastelina, farby akwarele, kubeczek, pędzelek, kredki świecowe i ołówkowe, długopis niebieski, ołówek trójkątny do nauki pisania, ołówek zwykły, gumka do mazania, pisaki, temperówka, podkładka do malowania na ławkę
  •  worek na obuwie zmienne (podpisany), strój gimnastyczny, obuwie zmienne na białej podeszwie, papierowy ręcznik
  • chusteczki higieniczne, śniadaniówka i drugie śniadanie, odpowiednia ilość napojów (herbata, soki lub woda mineralna bez gazu)
  • jeden papier do ksero (do ustalenia na pierwszym zebraniu)
  • Wszystkie przybory ucznia należy czytelnie podpisać!

   

  przesłała mgr J. Fularska

   

 • Laureaci konkursu angielskiego

  Laureaci XVI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  “ I ENGLISH”

  SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w PROSZOWICACH

  Etap międzyszkolny – rejonowy

  I miejsce

  Joanna Karpińska     58p          SP Proszowice

  Sebastian Sowa      58p          Zespół Szkół w  Klimontowie im. Św. Jadwigi Królowej

  II miejsce

  Aleksandra Wieczorek       57p         Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kościelcu

  III miejsce

  Agata Skotarska     48p          SP Proszowice  

   IV miejsce

  Mariola Praszkiewicz         47p          SP Proszowice

  V miejsce

  Sylwia Kopeć           43p          SP Stogniowice

  Iga Lewandowska    43p          SP Proszowice

  Wyróżnienia

  Aleksander Karbowniczek 42p          SP Proszowic

  Kacper Grzybowski 38p          Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  w Kościelcu

  Krystian Domagała   32p          SP Stogniowice

  Bartosz Szczęsny   30p          SP Stogniowice

   

  (maksymalna liczba punktów 71)

   

   

  Pozostali uczestnicy uzyskali:

  Daria Kubik   27p      SP Stogniowice

  Alicja Sikora 27p      SP Proszowice

  Karol Janczur           26p      Niepubliczna Szkoła Podstawowa   w  Koczanowie

  Kinga Tkaczyk        25,5p   SP Szczytniki

  Wojciech Śmiałek   24p      Niepubliczna Szkoła Podstawowa    w Koczanowie

  Patrycja Bratek      22p      SP Stogniowice

  Aleksandra Klimek         21p      Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Koczanowie

  Katarzyna Krawczyk     21p      SP Szczytniki

  Wiktoria Grzesik   20,5p   SP Szczytniki

  Dawid Kocierz         19p      SP Szczytniki

  Olga Czarnecka       18p     Niepubliczna Szkoła Podstawowa    w  Koczanowie

  Aleksandra Micuda        17p     Niepubliczna Szkoła Podstawowa     w Koczanowie

   

 • Dzień Dziecka

  W dniu dzisiejszym zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym z wychowawcą i trenerami sportowymi.

  Miłej zabawy.

 • Ogłoszenie

  Rodzice, uczniowie:

  Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego:

   

  dzień  5 czerwca dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

   

  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nad uczniami prowadzi  świetlica szkolna

  w godz. 7.30-15.30

   

  Ogłoszenie dyrektora szkoły

 • Dzień e-twinningu

   

   

  W dniu 7-go Maja obchodzono 10-lecie ETWINNING w POLSCE.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki zrealizowała już 8 projektów etwinning. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się do świętowania tego dnia: przygotowali plakaty, rozdawali „uśmiechnięte buźki” na terenie miasta Proszowice m.in. w Urzędzie Gminy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury i Wypoczynku, Domu Brata Alberta.

  Dzięki eTwinningowi współpracują ze sobą placówki z całej Europy – w ten sposób powstała społeczność licząca ponad 300 tys. nauczycieli ze 123 tys. szkół i przedszkoli, którzy realizują łącznie ponad 34 tys. projektów edukacyjnych rocznie.

  W programie, którego idea polega na tworzeniu przestrzeni współpracy między przedszkolami i szkołami z różnych krajów, biorą udział obywatele już 
  41 państw (europejskich – należących do UE i spoza wspólnoty – azjatyckich,
  a nawet… afrykańskich! [Tunezja]). Warto podkreślić udział polskich projektów w ogólnej liczbie wszystkich uczestników eTwinningu – polscy nauczyciele stanowią niemal 10% wszystkich pedagogów współpracujących w ramach programu (ponad 30 tys. osób), a od 2013 r., kiedy ruszył pilotaż programu eTwinning Plus (otwarta współpraca dla nauczycieli z: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz Tunezji), nauczyciele z Polski są wciąż najliczniejszą grupą wśród osób z wszystkich krajów europejskich, które zgłosiły gotowość współpracy z pedagogami z krajów eTwinning Plus (do końca 2014 r. było niemal 4000 Polaków). Ponadto polscy nauczyciele biorą udział w co drugim projekcie już realizowanym w ramach eTwinning Plus.ałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich: wykonują zadania i uczą się od siebie nawzajem.

  Osią programu jest europejski portal www.eTwinning.net – unikalna platforma, która umożliwia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom kontakt, spotkania online, e-learning, prowadzenie wspólnych projektów. Może Cię zaskoczyć jak wielka jest różnorodność wśród osób realizujących eTwinningowe projekty – spotkasz tu zarówno przedszkolanki, nauczycieli, bibliotekarzy – tych z dużych miast, małych miasteczek czy uroczych wiejskich placówek. Dzieci od tych kilkuletnich, po młodzież licealną rozwijają swoje umiejętności językowe, interpersonalne, poznają nowe kultury i uczą się tolerancji.

  Źródło: www.etwinning.pl

 • Konkurs języka angielskiego klas 3 cich

  W dniu 8-go maja 2015 w Szkole Podstawowej nr 1 in. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach odbył się konkurs sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka angielskiego dla klas III „ENGLISH IS FUN”.  Uczniowie wykazali się dużą znajomością słownictwa z zakresu klasy III oraz umiejętnością czytania ze zrozumieniem. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego z naszej szkoły – p. Monikę Czernik oraz p. Magdalenę Lewandowska – Derela. A oto laureaci konkursu:

   

  I miejsce:            OSKAR JORDAN KL. III A

          DAWID DĄBEK KL. III D

          PIOTR BLETEK KL. III D

  II miejsce:           DAWID KŁOS KL. III B

  III miejsce:          WIKTORIA CHMIEL KL. IIIA

            ZOSIA GŁADYSZ KL. III C

  WYRÓŻNIENIA:  IGOR KASPRZAK KL. III B

            KAMIL LORENS KL. III B

            AMELIA CIEŚLA KL. III A

            KAJA OLENDER KL. III C

            IZABELA PŁASZEWSKA KL. III D

            TYMOTEUSZ GRZESIK KL. III B

            ALEKSANDER MONETA KL. III B

            WIKTORIA JAKUBOWSKA KL. III B

            AMELIA SIECZKA KL. III B

            ADAM KORBIŃSKI KL. III D

            PAULINA SMUSZ KL. III C

            MICHAŁ JABŁOŃSKI KL. III A

   

            WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !

 • Laureaci I love English

   

  Laureaci

   XVI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  “ I love ENGLISH”

  SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w PROSZOWICACH

   

  Etap szkolny

   

  Miejsce 1 Joanna Karpińska          50p

  Miejsce 2 Aleksander Karbowniczek        46p

  Miejsce 3 Ada Cała              45p

                   Mariola Praszkiewicz             45p

  Miejsce 4 Iga Lewandowska                    42p

                   Alicja Sikora                42p

  Miejsce 5 Agata Skotarska            38p

   

  Pozostali uczestnicy uzyskali:

   

  Jakub Jawniak   37p

  Aleksander Gorczyca 37p

  Izabela Foksińska        37p

  Korneliusz Hołda        35p

  Maksym Miernik        34p

  Krzysztof Rybiński     33p

  Anna Ziomek     33p

  Karol Woda       32p

  Mateusz Wtorek         32p

  Anna Pawłowska         32p

  Jagoda Rzadkowska    32p

  Aleksandra Kwiecień 30p

  Justyna Zmysłowska   30p

  Igor Skulik         30p

  Mateusz Pardała          29p

  Kacper Lipowiecki      28p

  Mateusz Sawicz           26p

  Oliwia Szot        25p

   

  Maksymalna ilość punktów za cały arkusz testowy konkursu 63p

   

 • I love english

  wiadomości dotyczące konkursu angielskiego

  kliknij poniższy link

   

  anglik.pdf

 • OBUT

  19 maja (wtorek) uczniowie klas III- cich przystąpią do OBUT- sprawdzianu umiejętności trzecioklasistów.

   

  komunikat dyrektora szkoły

strona: