Nawigacja

 • Dzień Europy i Dzień Etwinning

  Zwieńczeniem realizowanych projektów w ramach eTwinning w naszej szkole były obchody 14-lecia funkcjonowania Etwinning w Polsce
  „DZIEŃ ETWINNING”  i „DZIEŃ EUROPY” zorganizowanym 
  w dniach 9-10 maja 2019r. W ramach tej akcji zostały zorganizowane prelekcja „Polska w Unii Europejskiej” i quiz multimedialny pt. „Co ty wiesz o Unii Europejskiej?” ( klasy IVd, Va, Vb, Vc grupa zaawansowana II, VId ), przygotowanie przez uczniów klas VIIa, VIIb, VIIc grupa średniozaawansowana oraz klasę VIII b grupa średniozaawansowana plakatów o państwach członkowskich należących do Unii Europejskiej w języku angielskim, przemarsz przez ulice Proszowic z plakatami i rozdawanie
  „małych uśmieszków”  m.in. w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Przedszkolu Samorządowym nr 1
  w Proszowicach oraz na terenie miasta Proszowic. Oprócz tego śpiewanie piosenek, utworzenie napisu ETWINNING oraz oglądanie prezentacji multimedialnej na temat Etwinning i projektów realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach w ramach tej inicjatywy pt. „Jak pokonać bariery językowe z ETWINNING?”.

  Opiekunami akcji były p. Edyta Płaneta i p. Monika Czernik.

 • AKCJA „LEKKI TORNISTER”

  W roku szkolnym 2018/2019 w ramach ogólnokrajowej akcji
  „Lekki Tornister”, której celem jest zbadanie ile ważą plecaki naszych uczniów od klasy I do klasy VIII oraz zmniejszenie wagi plecaków Szkoła Podstawowa
  nr 1 w Proszowicach na bieżąco monitoruje wagę plecaków uczniów
  oraz wdraża rozwiązania organizacyjne mające na celu odciążenie plecaków uczniów. W tym celu we wszystkich klasach zostały wydzielone półki, szafki
  lub komody, gdzie uczniowie zostawiają część podręczników, zeszytów ćwiczeń lub też przyborów np. do plastyki, techniki czy strój na w-f.
  Ponadto, dla znacznej części uczniów zostały przydzielone szafki na korytarzach do zostawiania podręczników, ubrań oraz zmiennego obuwia.

  Wychowawcy klas I-VIII przeprowadzili warsztaty na temat:
  „Jak sprawić by mój plecak był lekki?” oraz „Wpływ na zdrowie uczniów zbyt ciężkich plecaków” oraz przygotowali plakaty na ten temat.
  Opiekunem akcji jest p. Monika Czernik.

  Mamy nadzieję, że plecaki naszych uczniów będę lżejsze!

 • Profilaktyka pogryzień psów- MY NIE GRYZIEMY

  Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki pogryzień i ataków przez psy.

  W ostatnich dniach po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach przez trzy dni gościła Fundacja Ewy Naworol powstała w 2013 roku w Jelczu Laskowicach. Celem Fundacji jest edukacja dzieci w zakresie profilaktyki pogryzień i ataków przez psy. Z pasji do zwierząt i miłości do dzieci powstała ogólnopolska akcja edukacyjna                             ,,My Nie Gryziemy”, która obejmuje:                                                                             

   • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki pogryzień i ataków przez psy,

  • szeroko pojętą edukację dotyczącą bezpiecznego obcowania i komunikacji ze zwierzętami,

  • zwracanie uwagi dzieci i dorosłych na sygnały wysyłane przez psy wyrażane przez mowę ich ciała,

  • przekazanie zasad odpowiedzialnego wychowania psa,

  • zmniejszenie liczby pogryzień przez psy poprzez edukację dzieci,

  • zapoznanie z zasadami prawidłowego odżywiania psów i kotów opartymi na filozofii zdrowego żywienia powstałej w Kanadzie. Patronat nad akcją objęła Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach. Przeszkolonych zostało merytorycznie i praktycznie większość chętnych uczniów naszej szkoły.

 • 3 Maja- apel klas młodszych

  W dniu  9 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się dla uczniów klas I- III apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów I c Uroczystość tę zainicjowało odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Następnie zaproszono wszystkich do obejrzenia prezentacji multimedialnej. Była to dobra okazja do pokazania przywiązania do symboli narodowych oraz żywa lekcja historii Polski. 

 • 11.05.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Apel 3 Maja- klasa sportowa.

 • Bliżej Brytyjskiej Rodziny Królewskiej …

  W Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach uczniowie klas IV-VII przygotowywali swoje prace konkursowe „THE BRITISH ROYAL FAMILY” – „BRYTYJSKA RODZINA KRÓLEWSKA”. Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych oraz osób należących do Brytyjskiej Rodziny Królewskiej. Należało przedstawić najważniejsze fakty na temat wybranych postaci należących do Brytyjskiej Rodziny Królewskiej w języku angielskim.

  Opiekunami konkursu były p. Ewa Grzesik, p. Magdalena Lewandowska-Derela oraz p. Monika Czernik. Oto zwycięzcy konkursu:

  I miejsce:   Aleksandra Gorczyca klasa IV d

                    Bartłomiej Knauer klasa IV d

  II miejsce: Oliwia Grzyb klasa VI d

                   Bartosz Pietras klasa VI c

  III miejsce: Liliana Kromka klasa IV a

                    Piotr Derela klasa IV a

  Wyróżnienia: Aurelia Rajchel klasa IV c

                        Anita Kubeczko klasa IV c

                        Oskar Bucki klasa IV c

  Wszystkim serdecznie gratulujemy!

  Bliżej Brytyjskiej Rodziny Królewskiej … - Obrazek 1

  Bliżej Brytyjskiej Rodziny Królewskiej … - Obrazek 2

  Bliżej Brytyjskiej Rodziny Królewskiej … - Obrazek 3

   

 • ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI „KSIĄŻKA I RÓŻA”….

  26. kwietnia 2019r. klasa IVd wraz z wychowawczynią p. Moniką Czernik uczestniczyła w warsztatach bibliotecznych pt. „Książka i Róża” w ramach Światowego Dnia Książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej.  Uczniowie
  od p. Agnieszki Rojewskiej dowiedzieli się skąd pochodzi nazwa
  „Książka i Róża”, o historii ustanowienia tego wyjątkowego dnia,
  w którym propaguje się edukację czytelniczą i zachęca dzieci, młodzież i osoby dorosłe do czytania. Ponadto, dziewczynki z klasy IVd wykonały czerwone róże
  z bibuły a chłopcy zakładki do książek. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie!

  ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI „KSIĄŻKA I RÓŻA”…. - Obrazek 1

 • Mamy finalistę w konkursie historycznym

  W dniu 26 kwietnia br. odbyła się gala rozstrzygająca konkurs Ogólnopolskiego

  "Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej".

  Mamy laureata 1-go miejsca, którym został uczeń klasy VId Maksymilian Polkowski pod kierunkiem nauczycielki historii mgr Marii Kieruzal. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów najnowszą histrorią oraz ukazanie losów ziemiaństwa w czasach wojennych na swoim terytorium małej ojczyzny. Praca Maksymiliana wzbudziła wielkie zainteresowanie i będzie 27 maja br. walczył w etapie ustnym przed komisją o tytuł laureata ogólnopolskiego, a finalistą ogólnopolskim już jest. Gratulacje od opiekuna. Życzymy dalszych sukcesów. Wielkie podziękowania dla rodziców za włączenie się  do konkursu oraz uczestnictwo w gali zorganizowanej w oddziale IPN w Krakowie. 

  Mamy finalistę w konkursie historycznym - Obrazek 1

  Mamy finalistę w konkursie historycznym - Obrazek 2

  Mamy finalistę w konkursie historycznym - Obrazek 3

   

 • KLUB CZYTELNICZY „POCZYTAJMY” U PRZEDSZKOLAKÓW

  Członkowie KLUBU CZYTELNICZEGO „POCZYTAJMY” wraz
  z opiekunką p. Moniką Czernik – nauczycielką języka angielskiego odwiedzili
  w kwietniu 2019r. przedszkolaki należące do szkolnej społeczności uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach czyli oddziały przedszkolne 0a wychowawca p. Katarzyna Hajdys oraz 0b wychowawca p. Anna Chorąży.

  Przedszkolaki z ciekawością słuchały gdy starsi koledzy i koleżanki z klasy Va, Vb, Vc z grupy zaawansowanej czytali bajkę ze zbioru „10 opowieści
  o wróżkach i czarodziejkach, których jeszcze nie znacie”
  a następnie odpowiadali na pytania dotyczące tej bajki.  Starsi uczniowie zachęcali przedszkolaków do rozwijania swojej wyobraźni oraz czytania i odkrywania nowych horyzontów.

  Do KLUBU CZYTELNICZEGO „POCZYTAJMY” działającego przy współpracy
  z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ w WARSZAWIE
  , którego opiekunem jest p. Monika Czernik należą uczniowie klas starszych w sumie 18 osób.

  KLUB CZYTELNICZY „POCZYTAJMY” U PRZEDSZKOLAKÓW - Obrazek 1

  KLUB CZYTELNICZY „POCZYTAJMY” U PRZEDSZKOLAKÓW - Obrazek 2

  KLUB CZYTELNICZY „POCZYTAJMY” U PRZEDSZKOLAKÓW - Obrazek 3

   

 • Konkurs o charakterze multimedialnym nagrodzony

  16 kwietnia w Krakowie grupa uczniów z klasy ósmej: Kacper Lorens, Mateusz Pająk, Maciej Łakomy uczestniczyła w Gali Rozdania Nagród.

  Chłopcy wzięli udział w konkursie patriotycznym i nakręcili film pod kierunkiem p. Joanny Paluch o Franciszku Wolańskim, wzywającym naród do Powstania Krakowskiego.

  Było to krótkie, bo zalediwe 45 sekundowe przedstawienie tematu wybranego przez organizatorów. Nasza grupa skorzystała z gościny w Muzeum w Koszycach i dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum nakręciliśmy film w XIX wiecznym pokoju mieszczańskim.

  Chłopcy wraz z opiekunem konkursu zostali równiez nagrodzeni Nagrodą Specjalną.

  Konkurs o charakterze multimedialnym nagrodzony - Obrazek 1

   

  Praca konkursowa

   

  Grupa ze SP nr 1 w Telewizji Kraków podczas Gali Rozdania Nagród z w/w konkursu.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vC_xzErbkFM

   

  Konkurs o charakterze multimedialnym nagrodzony - Obrazek 2

   

 • Organizacja pracy w szkole podczas świąt majowych

  Informacja

  29  i 30 kwietnia- dni wolne od zajęć edukacyjnych, zajecia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

  Świetlica czynna od 6.30-16.00

  1 maja Miedzynarodowe Święto Pracy

  2 maja- dzień wolny od zajęć edukacyjnych, zajecia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

  Świetlica czynna od 8.00-16.00

  3 maja- Święto Konstytucji 3 Maja.

 • - Obrazek 1 - Obrazek 2

 • Egzaminy klas ósmych zakończone

  Egzaminy klas ósmych zakończone

  Od poniedziałku trwały egzaminy klas ósmych. To najważniejszy sprawdzian w Szkole Podstawowej. W naszej szkole przystąpiło do niego 54 uczniów.

  Egzaminy klas ósmych zakończone - Obrazek 1

  W poniedziałek mierzyliśmy się z "Małym Księciem" w części egzaminu z jezyka polskiego.

  We wtorek uczniowie podejmowali trud zadań matematycznych.

  W środę sprawdzali wiedzę z języka angielskiego.

  Od wyniku tego sprawdzianu zależało będzie to, czy uczniowie dostaną się do wymarzonych szkół średnich.

  Każdemu uczniowi życzymy najwyższych not!

  A oto fotorelacja z tych najwyższych emocji najstarszych uczniów:

  Egzaminy klas ósmych.

   

   

 • Wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową

  Rodzicom, Opiekunom, Uczniom i Nauczycielom

  Życzymy wesołych i spokojnych 

  Świąt Wielkanocnych

  (prace naszych uczniów)

   - Obrazek 1

   - Obrazek 2

 • Apel wielkanocny klasy 1a i 1b

       Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych dzieci z klasy 1a i 1b, pod kierunkiem p. A. Jagły i p. M Korus przygotowały przedstawienie pt. „Kolorowe święta”. Celem przedstawienia było przybliżenie zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Mali aktorzy ubrani odświętnie, a niektórzy w stroje krakowskie zaprezentowali wiersze, piosenki i pięknie zatańczyli.

       Na zakończenie dyngusiarze pokropili wszystkich wodą, a Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia spokojnych i radosnych świąt.   

  Apel wielkanocny klasy 1a i 1b - Obrazek 1

  Apel wielkanocny klasy 1a i 1b - Obrazek 2

  Apel wielkanocny klasy 1a i 1b - Obrazek 3

  Apel wielkanocny klasy 1a i 1b - Obrazek 4

  Apel wielkanocny klasy 1a i 1b - Obrazek 5

  Apel wielkanocny klasy 1a i 1b - Obrazek 6

   

 • EGZAMINY

  Od poniedziałku do środy egzaminy ósmych klas.

  Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej  zerówce.

  Nie ma projektów podczas egzaminów.

  Spotykamy się na zajęciach edukacyjnych  24 kwietnia w środę.

  Nasza szkoła działa i egzaminy odbywają się bez zmian.

  Trzymamy kciuki za naszych uczniów z klas ósmych.

  POWODZENIA!!!!

 • Lekcja otwarta w klasie IVD z udziałem rodziców

  5. kwietnia na lekcję z wychowawcą do klasy IVD zostali zaproszeni Rodzice naszych podopiecznych. Uczniowie w trakcie lekcji o temacie: „Jedz zdrowo i ćwicz, rośnij zdrowo” kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania, przestrzeganie zasad higieny osobistej cechą kulturalnego człowieka, prowadzoną przez p. Monikę Czernik poznawali zasady  zdrowego odżywiania się, dolegliwości, które są spowodowane nieprawidłowym odżywianiem się, zasady higieny osobistej oraz uświadamiali sobie jak ważna jest aktywność fizyczna dla zdrowia każdego człowieka a także układali wraz z Rodzicami jednodniowy jadłospis dla ucznia szkoły podstawowej. Wykorzystane podczas zajęć prezentacja multimedialna, piosenka, piramida żywności, karty pracy, produkty żywnościowe – owoce i warzywa oraz plakaty pozwoliły
  na osiągniecie celów lekcji, wspaniałą współpracę pomiędzy młodszymi oraz dorosłymi uczestnikami lekcji i świetną zabawę
  . Mamy nadzieję, że wkrótce to powtórzymy!  

  Lekcja otwarta w klasie IVD z udziałem rodziców - Obrazek 1

  Lekcja otwarta w klasie IVD z udziałem rodziców - Obrazek 2

  Lekcja otwarta w klasie IVD z udziałem rodziców - Obrazek 3
   

         

   

 • Apel świąteczny klasy 3 b
  21.12.2017

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Apel świąteczny klasy 3 b.

 • NASZ APEL „DBAJMY O ZDROWIE, HIGIENĘ OSOBISTĄ  I CZYSTOŚĆ W DOMU”

  W dniu 4. kwietnia klasa IVD  wraz z Wychowawcą p. Moniką Czernik
  oraz grupa przedszkolna pod opieką p. Barbary Duchnowskiej
  zaprezentowała apel, w czasie którego przypomniała nam jak ważne jest zdrowe odżywianie, aktywność ruchowa, ale także higiena osobista i czystość w naszym otoczeniu. Uczniowie klasy IV D namawiali nas do jedzenia większej ilości warzyw, owoców oraz pamiętania o śniadaniu każdego dnia. W piosence „TAKI MAŁY, TAKI DUŻY MOŻE ZDROWYM BYĆ” przekonali nas, że każdy jeśli tylko chce może zdrowo się odżywiać i mieć więcej energii do nauki, pracy i zabawy a w scence sytuacyjnej  „U Pana Doktora”  uczyli, że niezdrowe jedzenie oraz napoje mogą powodować bóle brzuch i innych części ciała. Z kolei, grupa przedszkolna w piosence tematycznej zachęciła nas do dbania o swoje otoczenie i porządki domowe.

  NASZ APEL „DBAJMY O ZDROWIE, HIGIENĘ OSOBISTĄ  I CZYSTOŚĆ W DOMU” - Obrazek 1

  NASZ APEL „DBAJMY O ZDROWIE, HIGIENĘ OSOBISTĄ  I CZYSTOŚĆ W DOMU” - Obrazek 2

  NASZ APEL „DBAJMY O ZDROWIE, HIGIENĘ OSOBISTĄ  I CZYSTOŚĆ W DOMU” - Obrazek 3

  NASZ APEL „DBAJMY O ZDROWIE, HIGIENĘ OSOBISTĄ  I CZYSTOŚĆ W DOMU” - Obrazek 4

 • Święto Szkoły 5 kwietnia 2019
  08.04.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Święto Szkoły 5 kwietnia 2019.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80