Nawigacja

E-twinning

Projekt 8

„EUROPEAN CLASSROOMS… LET’S FIND NEW FRIENDS” – „KLASY EUROPEJSKIE… ZNAJDŹMY NOWYCH PRZYJACIÓŁ”

 p. M. Czernik

 

To już 8 PROJEKT ETWINNING realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach! Projekt o tytule „EUROPEAN CLASSROOMS… LET’S FIND NEW FRIENDS” – „KLASY EUROPEJSKIE… ZNAJDŹMY NOWYCH PRZYJACIÓŁ” objęła swoją opieką p. MONIKA CZERNIK nauczycielka języka angielskiego w klasach I-III oraz IV-VI, która zaprosiła do udziału w tym projekcie klasę I A z wychowawczynią p. EWĄ BUJAKOWSKĄ oraz klasę I E z wychowawczynią p. WICEDYREKTOR JOANNĄ KOSTECKĄ.  Przy realizacji projektu uczniowie z naszej szkoły będą współpracować z uczniami ze szkół partnerskich z: WŁOCH, TURCJI, RUMUNII, BUŁGARII, SŁOWACJI I LITWY.  Projekt ma na celu wymianę doświadczeń szkolnych pomiędzy uczniami i nauczycielami z różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych w ramach Unii Europejskiej, przedstawienie podobieństw i różnic z życia szkolnego szkół partnerskich, autoprezentację klas, wymianę informacji o zainteresowaniach uczniów, zaprezentowanie własnej szkoły, miejsca zamieszkania, państwa oraz przesłanie drobnych upominków pomiędzy szkołami. 
Nasi uczniowie nie mogą się już doczekać, żeby poznać nowe koleżanki i kolegów z innych państw!

 

VIII PROJEKT ETWINNING

„WAVE OF GOODNESS – FALA DOBROCI”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PROSZOWICACH

 

Od listopada do stycznia roku szkolnego 2015/2016 w naszej szkole zrealizowano kolejny już projekt e-twinning. Działaniami  przeprowadzonymi w ramach projektu koordynowała Pani Monika Czernik – nauczycielka języka angielskiego, która wraz z uczniami z klasy II E nawiązała współpracę ze szkołami partnerskimi m.in. z Grecji, Turcji, Chorwacji, Estonii, Słowenii, Rumunii czy Republiki Mołdawii.

Celem projektu było niesienie pozytywnego przesłania wśród szkół partnerskich i ich uczniów zarówno na obszarze „Małej Ojczyzny” każdej ze szkół jak i na arenie międzynarodowej – państw członkowskich Unii  Europejskiej lub państw stowarzyszonych. Uczniowie przygotowywali przesłania, zwroty, przysłowia, fragmenty prozy lub poezji w języku ojczystym, które niosły ze sobą moralne przesłanie, pozytywne wartości, kreśliły co jest szczególnie ważne w życiu. Następnie uczniowie zaprezentowali owe wartości w języku ojczystym i w języku angielskim na plakatach, opaskach, broszkach czy stemplach oraz wysyłali do szkół partnerskich.

Uczniowie wymieniali doświadczenia, nawiązywali kontakty z uczniami zagranicznymi wykorzystując nowoczesne narzędzia komunikacji oraz język angielski a przede wszystkim świetnie się bawili.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80