Nawigacja

Podręcznik dla klas 3-8 ZADANIA I ĆWICZENIA KONKURSY AKTUALNE Konkursy i osiągnięcia uczniów KONKURSY ZREALIZOWANE W POPRZEDNICH LATACH Wymagania edukacyjne Podstawa programowa Innowacja programowa 1 Innowacja programowa 2 Autorski program do zajęć komputerowych dla klas 4-6 STOP CYBERPRZEMOCY MISTRZOWIE KLAWIATURY CIEKAWE STRONY NAUCZYCIEL Z KLASĄ DIAMENT- PROJEKT UNIJNY Współpraca z AIESEC Zrealizowane projekty dla szkoły i miasta Grafika wektorowa

DIAMENT- PROJEKT UNIJNY

 

Program „ Diament” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 od 2009 roku. Etapem wstępnym były  szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, nadzoru pedagogicznego i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowy etap projektu stanowi wdrażanie programu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach na podstawie wyników diagnozy przeprowadzonej z wykorzystaniem opracowanych przez specjalistów testów diagnostycznych. Dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki zostały utworzone międzyszkolne grupy, funkcjonujące w POWOZ-ach ( Powiatowe Ośrodki Wspierania Uzdolnień).  Zajęcia odbywają się w Gimanzjum w Proszowicach . Poczynając od klasy czwartej wybrani uczniowie realizują projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów. Zajęcia z  technologii informacyjno – komunikacyjnych prowadzi mgr Joanna Paluch.

Uczniowie pracują metodą  projektu. Zastosowane metody uczenia się przez rozwiązywanie problemu są najbardziej optymalnym sposobem pracy uczniów uzdolnionych z różnych oddziałów danego poziomu edukacyjnego.

 

Uczniowie zakwalifikowani do zajęć z technologii informacyjno – komunikacyjnych

Curyło Karolina

Margas Agata

Kowalska Oliwia

Kozak Joanna

Kopeć Maciej

Pawlikiewicz Milena

Trętko Dominika

dzieci dołączyły do istniejącej już grupy i realizują projekty wraz ze starszymi kolegami z powiatu

/prowadząca mgr Joanna Paluch/

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu

 

www.diament.edu.pl

 

Małopolski projekt DiAMEnT kończy się w czerwcu 2012 roku.

Organizatorzy czyli  Zarząd Województwa Małoplskiego, MCDN, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu ogłosiła konkurs.

Dwuletnią edukację uczniowie kończą zgłoszeniem swojego najlepszego projektu edukacyjnego na konkurs, który obejmuje całą Małopolskę.

Grupy POWOZU mierzą się ze sobą w grupach wiekowych (SP, gimnazja, licea)

Grupa nr 1 Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej pod kierunkiem p. Joanny Paluch

wygrała konkurs na najlepszy projekt edukacyjny.

Uczniowie wystąpią na konferencji w Miechowie, gdzie zaprezentują swoją pracę, swój dwuletni dorobek oraz siebie przed władzami MCDN, władzami miasta Proszowic, Miechowa oraz dyrekcją szkoły, w której odbywał się POWUZ - dyrekcją gimnazjum.

Nagrodzeni uczniowie (13 osób) otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartościi 600 zł każdy.

GRATULUJEMY!

 

 

laureaci konkursu na najlepszy projekt wraz z prowadzącą mgr Joanna Paluch

 

Na zakończenie projektu Diament w 2014 roku ogłoszono konkurs indywidualny dla uczniów uczących się w POWOZAch.

22 września 2014 roku  jeden z uczniów grupy informatycznej prowadzonej przez p. J. Paluch-

Michał Gubernat odbiera w Krakowie nagrodę za zajęcie I- go  miejsca w całej MAŁOPOLSCE 

w konkursie na najlepszą prezentację uzyskanych wiadomości i umiejętności zdobytych podczas 2- letniej pracy w zespole.

Opiekun ucznia otrzymuje Rekomendację do pracy z uczniem zdolnym.

 Gratulacje dla zwycięzcy i opiekuna.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80