Nawigacja

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

opiekun akcji: mgr Katarzyna  Hajdys

 

Uczenie dzieci już od pierwszych lat życia mycia zębów po każdym posiłku, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie, jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych. Nasze najmłodsze dzieci  angażują się we wszelkie działania, dzięki którym mogą kształtować pozytywne postawy oraz zachowania sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu. 

INFORMUJEMY, ŻE NASZE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE BIORĄ UDZIAŁ W REKRUTACJI PROJEKTU „ DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ   MINISTRA ZDROWIA  

Cel projektu

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

 Cele bezpośrednie Projektu to: 

1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych. 

By osiągnąć zamierzone cele zostaną podjęte odpowiednie zadania:

Dla celu 1 i 2 będą to działania promocyjne tj.: strona internetowa z forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania, plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje.

 

Ponadto dla celu 1 podjęte zostaną bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty), realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat

Natomiast dla celu 2 realizowane będą pośrednie działania edukacyjne (szkolenia dla pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów) realizowane dla grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 0-2 lat.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80