Nawigacja

 • UWAGA, UWAGA!

  Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Przyjaciele

  Przenosimy naszą stronę na nowy adres:

  https://sp1.proszowice.pl/

  obecna strona nie będzie już aktualizowana, tu znajdziecie tylko archiwalne wiadomości do grudnia 2021 r. 

  Na nowej stronie dodawane będą materiały tylko nowe i aktualne rozpoczynające się od roku szkolnego 2021/2022. 

   

   

 • Uwaga KONKURS!

  Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół w Proszowicach.

  Tematy: 

  1. Wojska Specjalne

  przedmiot -  historia 

  etap- powiat

  kategoria- praca pisemna

  2.  II Wojna Światowa w powiecie proszowickim.

   przedmiot-

  1) j. polski lub historia

  2) plastyka lub informatyka

  etap- powiat

  kategoria- praca plastyczna lub  multimedialna

   

  Poniżej znajdują się regulaminy i informacje o konkursach.

  Wojska_Specjalne_regulamin_.pdf

  IIwojna_regulamin.pdf

 • NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

  1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

   

   

  Kim byli „Żołnierze Wyklęci”? 

  „Żołnierze Wyklęci” to żołnierze powojennego podziemia antykomunistycznego, którzy przeciwstawiali się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Termin ten obejmuje niejednorodną grupę – od małych organizacji uczniowskich, przez podziemne drużyny harcerskie, lokalne grupy zbrojne, aż po ogólnopolskie organizacje polityczne i wojskowe. W propagandzie Polski Ludowej „Żołnierze Wyklęci” byli określani mianem „bandytów reakcyjnego podziemia” i „wrogów ludu”. 

  „Żołnierze Wyklęci” byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją zbrojną. Działali na terenie całej Polski, w tym także na Kresach Wschodnich.

  Przyjmuje się, że w latach 1944-1963 przez antykomunistyczną konspirację przewinęło się do 300 tys. osób. Podawane są też inne szacunki, które wskazują, że w okresie 1944-1956 przez wszystkie organizacje podziemia antykomunistycznego (grupy o charakterze zbrojnym, organizacje cywilne o charakterze antykomunistycznym) przewinęło się ok. 120 tys. osób, a w samych oddziałach bojowych walczyło ok. 20-25 tys. osób. 

  ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/1-marca--narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych

 • DZIEŃ DINOZAURA

  Biblioteka szkolna wspólnie z animatorami Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach: Panem Michałem Molickim i Panią Patrycją Grzyb świętowała Dzień Dinozaura w gupie Oa  i Ob.  Czytanie książek o dinozaurach, wykonywanie skamielin w masie solnej a nawet dotykanie replik czaszek Tyranozaura i  Teratofoneusa  wywarło na uczniach ogromne wrażenie.  Na zakończenie były zdjęcia z samym triceratopsem. Było prehistorycznie!

  Biblioteka szkolna szczególne podziękowania śle w kierunku Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach za przyjęcie zaproszenia do współpracy oraz za piękną oprawę zajęć.

 • Dzień Języka Ojczystego

   

  Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas VII i VIII do wspólnej zabawy z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Szczegóły na plakacie 

 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

  Od 21 lutego wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.


  ZARZaDZENIE_NR_4__IV-VIII_nauczanie_stacjonarnie_od_21.02.2022_(2).docx


 • „Nie pamiętam tytułu, ale okładka była czerwona”

  Każde święto, jest doskonałą okazją do promocji czytelnictwa. Uczniowie naszej szkoły zakochani są w czytaniu, a wyrazem tego stały się pięknie wykonane Walentynki dla ulubionej postaci z książki w konkursie dla klas I-III „Walentynka dla…”. Każdy uczestnik otrzymał breloczek a najpiękniejsze prace zostały dodatkowo nagrodzone.

  „Jeśli przyjdzie taki dzień, kiedy nie będziemy mogli być razem, zatrzymaj mnie w swoim sercu, zostanę tam na zawsze” – Kubuś Puchatek. Cytat jednej z Walentynek.

  Biblioteka szkolna szczególnie dziękuje uczennicom z klasy 4b za pomoc przy wykonywaniu upominków w postaci serduszek-breloczków.

 • REKRUTACJA DO SZKOŁY

  Poniżej znajduje się Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

  w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice na rok szkolny 2022/2023

  Pod Zarządzniem znajduje się Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

  Rodzicu kliknij ten link: akt.pdf

   

 • DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU

  We wtorek, 8 lutego, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

   

  DNIE BEZPIECZNEGO INTERNETU- wydarzenie to  ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

  Zdalne lekcje, zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu i tym ważniejsze stają się wydarzenia, takie jak Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas obchodów DBI 2022 organizatorzy chcą zaprosić do wspólnego działania aby internet był bezpieczniejszym i lepszym miejscem dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  Proponujemy działania, które kazdy nauczyciel może i powinien zrealizować na swoich zajęciach (lekcjach wychowawczych, spotkaniach online z pedagogiem a przede wszystkim podczas zajęć na informatyce).

  1. Informacja na stronie internetowej szkoły.

  2. Godziny wychowawcze poświęcone bezpiecznym zachowaniom w sieci oraz sposobom jak radzić sobie z atakami w internecie.

  3. Rozmowy w ramach spotkań z pedagogiem lub WDŻ- jak sobie radzić z hejtem i jak nie krzywdzić innych.

  4. Zajęcia informatyczne poświęcone w całości tematyce zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci, programom zabezpieczającym dostosowanym do wieku i możliwości ucznia.

   

  Propozycje dla nauczycieli kas I – III

   

  1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na podstawie scenariuszy www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl – wychowawcy lub nauczyciel

  2. Zapoznanie uczniów z adresami bezpiecznych stron i zachęcenie do korzystania z nich – wychowawcy

  3. Oglądanie wraz z omówieniem filmów "3.2.1. Internet" (np. Małe zdjęcie duży problem, Znajomi nieznajomi itp.)  dostępnych na YT.

  4. Przygotowanie gazetek ściennych w klasach na temat "Dzień Bezpiecznego Internetu".

   

  Propozycje dla wychowawców i nauczyiela informatyki IV- VIII

   

  1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat cyberprzemocy oraz zasad bezpiecznego korzystania z internetu– wychowawcy.

  2. Wykonanie gazetki do klasy i umieszczeniu jej po skończeniu nauki zdalnej.

  3. Oglądanie wraz z omówieniem filmów o tej tematyce dostępnych na stronach na zajęciach informatycznych. Poszerzanie wiedzy o coraz nowszych zaagrożeniach oraz stron, na których sprawdzamy czy ktoś włamał się do naszych urządzeń i próbował pozyskać dane. Czy kogoś interesuje nasza aktywność w internecie?- problem pojawi się w przyszłości, omówienie tego zagadnienia przez nauczyciela.

 • Żegnamy nauczycielkę

 • Walentynka dla...

  Biblioteka Szkolna zaprasza uczniów klas I-III do udziału w konkursie. Wystarczy przygotować kartkę walentynkową dla ulubionej postaci z bajki i przynieść do biblioteki - czekają miłe upominki. Zapraszamy!!!

 • Zbieraj! Nie wyrzucaj!

  Szkoła uczestnicząc w  ogólnopolskim programie edukacyjnym "Zbieraj Baterie i Telefony", wie jak ważne jest znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie. Krzewienie już od najmłodszych lat postaw przyjaznych środowisku naturalnemu, będzie owocowało w przyszłości. Zapraszamy do oddawania zużytych baterii i telefonów komórkowych do specjalnie oznaczonych pojemników znajdujących się w bibliotece szkolnej. Zbiórka trwa do końca kwietnia 2022.

 • Książki w darze od autora Stanisława Srokowskiego! 


  Dzięki współpracy Biblioteki Szkolnej ze Stanisławem Srokowskim – wybitnym pisarzem, autorem powieści, tomów poezji, sztuk dramatycznych oraz przekładów literackich, otrzymaliśmy w darze książki: „Mity Greckie”, „Przygody Heraklesa”, „Przygody Odyseusza”, „Wojna Trojańska”, „Bajki Ezopa”. Wymienione pozycje wzbogacą zbiory biblioteczne  będąc jednocześnie cenną pamiątką otrzymaną od samego autora.  • Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 28 stycznia

 • Odpowiedź Dyrektora Szkoły na petycję Rodziców

 • KLASYFIKACJA i WYWIADÓWKI zdalnie

  W dniu 1 lutego 2022r. t.j. wtorek,  w trybie zdlanym zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, dotyczące zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej; oraz zebranie podsumowujące pracę szkoły po pierwszym semestrze nauki.

  Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w tym dniu realizowane będą do godziny 14.25.

  Wszyscy nauczyciele ustalą śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć dydaktycznych oraz z zachowania w terminie do piątku 14 stycznia 2022 r.

  Zebrania informacyjne wychowawców z rodzicami uczniów w trybie zdlanym oddziałów 1-8 zaplanowano  na czwartek 3 lutego 2022 r. w aplikacji Teams.

  oddziały 1-3  od godziny 15.30

  oddziały 4-8  od godziny 17.00 

   

 • Życzenia świąteczne.

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

  życzę Wam wszystkim radości i nadziei, spełnienia marzeń

  i rozwiązania wszystkich problemów.

  Nowy Rok niech przyniesie same dobre dni.

  Życzę sobie i Wam, abyśmy jak najszybciej mogli się spotykać

  i rozmawiać w szkole.

  Niech pod choinką znajdą się z udane i oczekiwane prezenty.

  Dbajcie o siebie i innych.

  Wesołych Świąt!

  Dyrektor szkoły

  Bernadeta Gruszka

  Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Proszowicach.

 • Laboratoria Przyszłości

 • Wyniki konkursu "Drzewo Recenzji - warto czy nie warto przeczytać"

  Przedmiotem konkursu organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddział w Krakowie było napisanie recenzji dowolnej książki dla dzieci i młodzieży: "z mojej półki z książkami wybrałem/am........".

  Uczeń naszej szkoły - Bolesław Niedziocha z kl. III A zdobył wyróżnienie.

  Nagrody do odebrania w dn. 10.01.2022r. -31.03.2022r. W sprawie odbioru nagród proszę się kontaktować z biblioteką szkolną. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

  Opiekun konkursu: mgr Edyta Nowakowska

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80