Nawigacja

REKRUTACJA Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w SP nr 1 Rekrutacja do klas pierwszych Zasady rekrutacji

Rekrutacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach

    

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach

informuje rodziców o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.

Wnioski dostępne  w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły: 

www.sp1.proszowice.pl

zakładka Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne, odbywa się zgodnie  z przedstawionym  poniżej harmonogramem:

 

HARMONOGRAM
rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice

Data

Etap rekrutacji/ czynność rodzica

Od

Do

 

10 luty 2020 r. do godz.15.00

Udostępnienie informacji o rekrutacji do przedszkola i oddziału przedszkolnego

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

24 luty 2020

2 marca 2020

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli

3 marca 2020

31 marca 2020

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 kwietnia 2020

7 kwietnia 2020

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów

   

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 kwietnia 2020  do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2020 r.

16 kwietnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

17 kwietnia 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dnia od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli

 

4 maja 2020 r.

13 maja 2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14 maja 2020 r.

15 maja 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 maja 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 maja 2020 r.

22 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 maja 2020 r.

29 maja 2019 r.

Procedura odwoławcza 7 dni od ogłoszenia przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 maja 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

HARMONOGRAM
rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do klas I w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice

Data

Etap rekrutacji/ czynność rodzica

Od

Do

 

10 luty 2020 r. do godz.15.00

Udostępnienie informacji o rekrutacji do klasy pierwszej w samorządowej szkole podstawowej

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I w samorządowej szkole podstawowej

3 marca 2020 r.

31 marca 2020 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosku o przyjecie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 kwietnia 2020 r.

7 kwietnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2020 r.

16 kwietnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych

Procedura odwoławcza

17-30 kwietnia 2020 r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dnia od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klasy I szkoły samorządowej

4 maja 2020 r.

13 maja 2020  r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

14 maja 2020 r.

15 maja 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 maja 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 maja 2020 r.

22 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 maja 2020 r.

29 maja 2020 r.

Procedura odwoławcza 7 dnia od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 maja 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

Grzegorz Cichy

obwody do rekrutacji

l.p

Nazwa miejscowości/ ulicy/nr domu

 

 

1

Gniazdowice

 

 

2

Jazdowiczki

 

 

3

Makocice

 

 

4

Szklana

 

 

5

Proszowice

 

 

 

ul.  Armii  Kraków

 

 

 

ul. A.Grzymały  Siedleckiego

 

 

 

ul. Bartosza  Głowackiego

 

 

 

ul.  Dębowiec

 

 

 

ul.J.  Kilińskiego

 

 

 

ul. J.Sobieskiego

 

 

 

ul. J.Biechońskiego

 

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego

 

 

 

ul. Kosynierów

 

 

 

ul. Krakowska

 

 

 

ul.Ks. B. Mieszkowskiego

 

 

 

ul. Ojca Rafała

 

 

 

ul. Parkowa

 

 

 

ul. Partyzantów

 

 

 

ul. Podgórze

 

 

 

ul. Rynek

 

 

 

Skwer im. Błogosławionego Księdza Józefa Pawłowskiego

 

 

 

ul.Stary Dębowiec

 

 

 

ul.Swiętej Trójcy

 

 

 

ul.Wesoła

 

 

 

ul. Wiślana

 

 

 

ul. W. Jagiełły

 

 

 

ul. Źródlana

 

 

 

ul.T. Kościuszki

 

 

 

ul.  Królewska  od  Rynku  do  ul.  M.Reja

1,1a,3,5a,7,9,11,19,23,25,27,29,31,33,35,37,37a,39,41,43,45,79,47

2,10,12,14,18,20,22,24,24a,24b,28,30,32,36,42

 

 

 

ul.3-go Maja do ul. M. Reya:

2,4,6,4a,8,10,12,14,16,18,20,22,22a,26,28,30,32,34,36,38,40,42,50,46,66,68,

1,3,5a,5,7,9,11,13,15,17,19,19a,21,23,25,27,29,31,31a,35,37,39

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80