Nawigacja

Bezpieczna szkoła Odblaskowa szkoła Szkoła bez przemocy Klub Bezpiecznego Puchatka

Opiekun akcji: mgr Joalanta Nowak

Drodzy rodzice i opiekunowie:


Zagrożenia w szkole.
Każdy z nas pamięta ze swojego dzieciństwa wypadki i urazy będące udziałem jego własnym, koleżanki lub kolegi. Zdarzają się siniaki, drobne stłuczenia, guzy, a czasem skręcona kostka, złamana noga albo ręka. Niestety przy dużej liczbie dzieci, które w tym samym czasie znajdują się pod kontrolą jednego nauczyciela, nie sposób uniknąć podobnych sytuacji. Do wypadków dochodzi najczęściej podczas przerw, na korytarzu, schodach, salach gimnastycznych, na boisku, placu zabaw, a więc w czasie i miejscach w których dzieci mogą się swobodnie się poruszać. Zazwyczaj bezpieczeństwo dzieci, zagrożone jest na skutek ich własnej lekkomyślności oraz beztroskiego traktowania bezpieczeństwa ich kolegów i koleżanek. Zbieganie po stromych schodach, zabawy na śliskiej podłodze i w wąskich korytarzach kończą się mniej lub bardziej poważnym urazem.
Na bezpieczeństwo dzieci w szkole składa się również odpowiednie wyposażenie placówki:  sal, szatni, stołówki, korytarzy, placu zabaw itp. Krzesła i ławki powinny być dostosowane do wieku pierwszoklasistów. Nauczyciel chcąc zapobiegać niebezpiecznym sytuacją, często organizują rozmowy z swoimi uczniami na lekcjach godziny wychowawczej, szkolą się w zakresie BHP. Coraz bardziej modny, a przede wszystkim skuteczny jest również system monitoringu, który pozwala kontrolować zarówno zachowania uczniów przebywających w szkole, jak i obecność osób z zewnątrz. Dobrym sposobem na zapobieganie wielu zagrożeniom jest wyraźny zakaz opuszczania obszaru szkoły przez uczniów bez wcześniejszego powiadomienia opiekuna lub nauczyciela.

 

 

 

UPADEK TO NIE PRZYPADEK

W dniu 21 lutego 2014 r. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami KRUS-u i straży pożarnej dla klas I-III na temat „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” celem spotkania było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn rolniczych. Uczniom również został zaprezentowany film, który dodatkowo zobrazował niebezpieczne sytuacje w gospodarstwach rolnych podczas prac i czynności szczególnie niebezpiecznych. Oprócz tego dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy.  Przypomniane również zostały telefony alarmowe.

 

Ogłoszenie

Został ogłoszony konkurs plastyczny dla klas 0-III pod hasłem „Bezpiecznie na wsi- nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”.

Praca plastyczna ma być wykonana w formacie A-3 w dowolnej technice. Termin oddawania prac do 10 marca do pani R. Ziętarskiej. 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80