Nawigacja

Bateria- Reba w SP nr 1

opiekun akcji: mgr Katarzyna  Hajdys

 

 

ZUŻYTE BATERIE ZBIERAMY
                   – ZIEMIĘ OCZYSZCZAMY I NAGRODY ZA TO MAMY !!! 

Uczniowie naszej szkoły  aktywnie uczestniczą i chętnie włączają się  do ogólnopolskiego systemu zbiórki zużytych baterii organizowanej  przezREBA Organizację Odzysku S.A., spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii.
W salach oraz przy wejściu do szkoły  znajdują się specjalne pojemniki, które po napełnieniu zużytymi bateriami uczniowie przekazują nauczycielowi Oddziału przedszkolnego p. Katarzynie Hajdys (sala 17) która waży i przekazuje Organizacji Odzysku S.A. REBA.
W zamian za to najmłodsze dzieci z Oddziału przedszkolnego  otrzymują co roku symboliczne nagrody. Za każdy zebrany kilogram REBA przyznaje 1 pkt. 
 

Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu zechcą Państwo nie tylko chronić środowisko, ale czynnie uczestniczyć w zdobywaniu nagród dla naszych przedszkolaków.

DZIĘKUJEMY I ZACHĘCAMY DO ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80