Nawigacja

Rekrutacja Opis projektu Dokumentacja projektu Promocja projektu- galeria zdjęć Zapytania ofertowe do prowadzenia zajęć Ogłoszenia Zapytania Regulamin rekrutacji w okresie trwałości Zapytanie ofertowe 2020 na prowadzenie zajęć Zapytanie o dostarczanie wyżywienia Dowóz uczestników Zapytanie o wycieczki uczestników PWD Ogłoszenie

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wsparcie dzienne dla dzieci oraz ich rodzin poprzez zapewnienie opieki i organizację czasu wolnego oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, w nowo utworzonej Placówce Wsparcia Dziennego w 3 oddziałach na obszarze gminy Proszowice w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2019 r.

Projekt skierowany jest do 105 uczniów, dziewcząt i chłopców w wieku 6-18 lat 3 szkół podstawowych - Placówka Wsparcia Dziennego - Proszowice, Klimontów i Kościelec, prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r., które obejmuje uczestnictwo w następujących rodzajach zajęć: 

1)      Opieka świetlicowa

2)      Zajęcia rozwijające

 • Język angielski
 • Matematyka
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia ekspresji twórczej
 • Samorządność
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia sportowo-ruchowe

3)      Pomoc specjalistyczno-profilaktyczna

 • Terapia pedagogiczna
 • Logopedia
 • Pedagog
 • Dietetyk
 • Profilaktyka uzależnień

Udział w zajęciach wymienionych jest bezpłatny. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

Uczestnik rekrutowany jest do udziału w jednym z 3 oddziałów Placówki Wsparcia Dziennego. Może wziąć udział w dowolnych zajęciach w ramach każdego z zadań jednak pod warunkiem zadeklarowania udziału w co najmniej dwóch rodzajów zajęć z zadania 2.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80