Nawigacja

Rekrutacja Opis projektu Dokumentacja projektu Promocja projektu- galeria zdjęć Zapytania ofertowe do prowadzenia zajęć Ogłoszenia Zapytania Regulamin rekrutacji w okresie trwałości Zapytanie ofertowe 2020 na prowadzenie zajęć Zapytanie o dostarczanie wyżywienia Dowóz uczestników Zapytanie o wycieczki uczestników PWD Ogłoszenie

 

 

 

Zapytania ofertowe na prowadzenie zajęć:

 

1. OPIEKA ŚWIETLICOWA

Ogłoszenie    ogloszenie_opieka_swietlicy.pdf

Zawiadomienie  opieka_swietlicowa_ZAWIADOMIENIE.pdf

 

 

2. Język angielski

Ogłoszenie ogloszenie_angielski.pdf

Zawiadomienie   jezyk_angielski_zawiadomienie.pdf

 

 

3. Zajęcia matematyczne

Ogłoszenie ogloszenie_matematyka.pdf

Zawiadomienie   zajecia_matematyczne_zawiadomienie.pdf

 

 

4. Zajęcia muzyczne

Ogłoszenie  ogloszenie_muzyczne.pdf

Zawiadomienie  zajecia_muzyczne_zawiadomienie.pdf

 

 

5. Ekspresja twórcza

Ogłoszenie    ogloszenie_ekspresja_tworcza.pdf

Zawiadomienie  zajecia_ekspresji_tworczej_zawiadomienie.pdf

 

 

6. Samorządność

Ogłoszenie  ogloszenie_samorzadnosc.pdf

Zawiadomienie   samorzadnosc_zawiadomienie.pdf

 

 

7. Zajęcia komputerowe

Ogłoszenie   ogloszenie_komputerowe.pdf

Zawiadomienie   zajecia_komputerowe_zawiadomienie.pdf

 

 

8. Zajęcia sportowe

Ogłoszenie  ogloszenie_sportowe.pdf

Zawiadomienie  zajecia_sportowe_zawiadomienie.pdf

 

 

9. Terapia pedagogiczna

Ogłoszenie  ogloszenie_terapia_pedagogiczna.pdf

Zawiadomienie  terapia_pedagogiczna_zawiadomienie.pdf

 

 

10. Pegagog

Ogłoszenie   ogloszenie_pedagog.pdf

Zawiadomienie  pedagog_zawiadomienie.pdf

 

 

11. Logopedia

Ogłoszenie   ogloszenie_logopedia.pdf

Zawiadomienie   logopedia_zawiadomienie.pdf

 

 

12. Dietetyka

Ogłoszenie    ogloszenie_dietetyk.pdf

Zawiadomienie   dietetyk_zawiadomienie.pdf

 

 

13. Profilaktyka uzależnień

Ogłoszenie  ogloszenie_terapeuta_u.pdf

Zawiadomienie  profilaktyka_uzaleznien_zawiadomienie.pdf

 

 

14. Sprzątanie

Ogłoszenie  ogloszenie_sprzataczka.pdf

Zawiadomienie  sprzatanie_zawiadomienie.pdf

 

 

15. Organizacja podczas wycieczek

KINO 2018

Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_wycieczka_kino_2018.pdf

Zawiadomienie wycieczka_kino_2018_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

KINO 2019

Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_wycieczka_kino_2019.pdf

Zawiadomienie wycieczka_kino_2019_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

KOLONIA 2018

Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_kolonia_1.pdf

Zawiadomienie kolonia_1_letnia_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

 

KOLONIA 2019

Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_kolonia_S(1).pdf

Zawiadomienie kolonia_letnia2_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

KRASIEJÓW

Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_wycieczka_Krasiejow.pdf

Zawiadomienie  wycieczka_Krasiejow_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

OPERA

Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_wycieczka_opera1_2019.pdf

Zawiadomienie  wycieczka_opera1_2019_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

OPERA 2

Ogłoszenie    zapytanie_ofertowe_wycieczka_opera2_2019.pdf

Zawiadomienie  wycieczka_opera2_2019_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

TEATR 2018

Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_wycieczka_teatr_2018.pdf

Zawiadomienie  wycieczka_teatr_2018_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

TEATR 2019

Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_wycieczka_teatr_2019.pdf

Zawiadomienie  wycieczka_teatr_2019_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

ZIMOWISKO 1

Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_zimowisko_1docx.pdf

Zawiadomienie  koloniazimowisko1_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

ZIMOWISKO 2

Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_zimowisko_2_ocx.pdf

Zawiadomienie  koloniazimowisko2_najkorzystniejsza_oferta.pdf

 

 

Zapytanie ofertowe - podjazd

Proszowice, 03.09.2018

Gmina Proszowice/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

NIP: 682-160-44-69

ZAPYTANIE OFERTOWE


 Przygotowanie podłoża – skuwanie płytek i obrzeży, schodów, wyrównanie powierzchni, wstawienie cokołów i krawężników na podsypce betonowo piaskowej- Pochylnia wykonana z profili stalowych malowanych,  podest z krat pomostowych ocynkowanych oraz kostki brukowej. Przy wejściu do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wykonanie pochylni, likwidacja stopni schodowych na rzecz pochylni oraz niwelacja krawężnika przy podjeździe. Wykonanie z kostki brukowej najazdów oraz obrzeży,niwelacyjnego najazdu na krawężnik. Izolacja bitumiczna ściany budynku przy podjeździe. Wykonanie i niwelacja wskazanych w umowie stopni schodów na zewnątrz i wewnątrz budynku. Demontaż części podłóg i wykonanie fragmentów nowych posadzek i GRES wraz z warstwami podkładowymi. Termin realizacji upływa 31-12-2018roku.W  związku z przystąpieniem do realizacji projektu Aktywna Świetlica proszę o ofertę cenową na wykonanie: robót ogólnobudowlanych polegających na dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się, montażu  podjazdu/pochylni dla niepełnosprawnych od podwórka  do budynku PWD w  Proszowicach oraz dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się do budynku PWD w Klimontowie, dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się w PWD w Kościelcu.

Załączniki

1. Oferta cenowa

2. kosztorys ofertowy.

zapytanie_ofertowe_PWD_podjazd_.pdf

na_strone_www_Proszowice_03_podjazd_(1).pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Proszowice, 12.09.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Proszowice/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice uprzejmie informuje, że w zapytaniu ofertowym na wykonanie: robót ogólnobudowlanych polegających na dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się, montażu  podjazdu/pochylni dla niepełnosprawnych w ramach projektu Aktywna Świetlica została wybrana oferta n/w Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert CENA -60 %, Ocena właściwości techniczno-użytkowych oraz jakości wykonywanych usług -40%:

Na podstawie ofert komisja w w/w  składzie:

1. Małgorzata Gołębiowska

2. Agata Miśkiewicz

3. Zbigniew  Rybiński

wybrała najkorzystniejszego oferenta, którym jest: Firma Usługowa Kutela Jadwiga Kutela 32-109 Pałecznica Ibramowice 9 NIP 6821676799 o wartości BRUTTO:22500PLN (słownie brutto: dwadzieścia dwa tysiące pięćset  zł

Uzasadnienie wyboru: oferta nie podlega odrzuceniu, oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium Ocena właściwości techniczno-użytkowych oraz jakości  usług.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA

Liczba pkt w kryterium WŁAŚCIWOŚCI

 

Razem

1

Firma Usługowa Kutela

Jadwiga Kutela

32-109 Pałecznica

Ibramowice 9

 NIP 6821676799

60

40

100

W postępowaniu ofertowym  złożono 1 ofertę.

Umowa zostanie zawarta do dnia 20.12.2018 r.  w siedzibie zamawiającego. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80