Nawigacja

Realizacja projektu Diament w SP nr 1

 

opiekun akcji: mgr Małgorzata Kuchmacz

 

Program „ Diament” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 od 2009 roku. Etapem wstępnym były  szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, nadzoru pedagogicznego i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowy etap projektu stanowi wdrażanie programu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach na podstawie wyników diagnozy przeprowadzonej z wykorzystaniem opracowanych przez specjalistów testów diagnostycznych. Dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki zostały utworzone międzyszkolne grupy, funkcjonujące w POWOZ-ach ( Powiatowe Ośrodki Wspierania Uzdolnień).  Zajęcia odbywają się w Gimanzjum w Proszowicach . Poczynając od klasy czwartej wybrani uczniowie realizują projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów. Zajęcia z  technologii informacyjno – komunikacyjnych prowadzi mgr Joanna Paluch, zajęcia matematyczne prowadzone są pod okiem mgr Doroty Kocioł. Uczniowie pracują metodą  projektu. Zastosowane metody uczenia się przez rozwiązywanie problemu są najbardziej optymalnym sposobem pracy uczniów uzdolnionych z różnych oddziałów danego poziomu edukacyjnego.

 

Uczniowie zakwalifikowani do zajęć z technologii informacyjno – komunikacyjnych

Curyło Karolina

Margas Agata

Kowalska Oliwia

Kozak Joanna

Kopeć Maciej

Pawlikiewicz Milena

Trętko Dominika

dzieci dołączyły do istniejącej już grupy i realizują projekty wraz ze starszymi kolegami z powiatu

/prowadząca mgr Joanna Paluch/

 

Uczniowie zakwalifikowani do zajęć z matematyki

Biernacka Aleksandra

uczennica dołączyła  do istniejącej już grupy i realizują projekty wraz ze starszymi kolegami z powiatu

/prowadząca mgr Dorota Kocioł/

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu

www.diament.edu.pl

 

Małopolski projekt DiAMEnT kończy się w czerwcu 2012 roku.

Organizatorzy czyli  Zarząd Województwa Małoplskiego, MCDN, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu ogłosiła konkurs.

Dwuletnią edukację uczniowie kończą zgłoszeniem swojego najlepszego projektu edukacyjnego na konkurs, który obejmuje całą Małopolskę.

Grupy POWOZU mierzą się ze sobą w grupach wiekowych (SP, gimnazja, licea)

Grupa nr 1 Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej pod kierunkiem p. Joanny Paluch

wygrała konkurs na najlepszy projekt edukacyjny.

Uczniowie wystąpią na konferencji w Miechowie, gdzie zaprezentują swoją pracę, swój dwuletni dorobek oraz siebie przed władzami MCDN, władzami miasta Proszowic, Miechowa oraz dyrekcją szkoły, w której odbywał się POWUZ - dyrekcją gimnazjum.

Nagrodzeni uczniowie (13 osób) otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartościi 600 zł każdy.

GRATULUJEMY!

 

 

laureaci konkursu na najlepszy projekt wraz z prowadzącą mgr Joanna Paluch

 

Na zakończenie projektu Diament w 2014 roku ogłoszono konkurs indywidualny dla uczniów uczących się w POWOZAch.

22 września 2014 roku  jeden z uczniów grupy informatycznej prowadzonej przez p. J. Paluch-

Michał Gubernat odbiera w Krakowie nagrodę za zajęcie I- go  miejsca w całej MAŁOPOLSCE 

w konkursie na najlepszą prezentację uzyskanych wiadomości i umiejętności zdobytych podczas 2- letniej pracy w zespole.

Opiekun ucznia otrzymuje Rekomendację do pracy z uczniem zdolnym.

 Gratulacje dla zwycięzcy i opiekuna.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
    32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

    www.sp1.proszowice.pl
    https://szkola1.edupage.org/
  • tel:012 386-16-40

    Fax: 012 386 00 80