Nawigacja

 • Rekrutacja 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

   Informacja o ilości wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach. 

    W dniu 23.02.2021r ilość wolnych miejsc  wynosi 16 .

   

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z 29 stycznia 2021 r. rekrutacja:

  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola w terminach 15-22 luty 2021 r.
  2. do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 24 lutego 2021 r.
  3. do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

  Również 24 lutego 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji za pomocą, którego będzie możliwość złożenia wniosku rekrutacyjnego do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz śledzenia przebiegu rekrutacji - pod adresem https://enabor.proszowice.pl.

  Od 1 marca umożliwione będzie również złożenie wniosku rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej - pod adresem https://enabor.proszowice.pl.

  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice rozpocznie się w dniu 24 lutego 2021 o godz. 9:00.

  Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://enabor.proszowice.pl.

  Od 15 marca 2021 udostępniona zostanie również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

   

  Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice na rok szkolny 2021/2022:

  ➡️ Wejdź na stronę https://enabor.proszowice.pl

  ➡️ Zarejestruj się i potwierdź swoje konto za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres e-mail

  ➡️ Złóż wniosek do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

  ❗ Pamiętaj, że wniosek musi zawierać podpisy obojga rodziców - zrobisz to za pomocą profilu zaufanego

  ❗Możesz wskazać alternatywne placówki wg preferencji - ❌ NIE składasz odrębnych wniosków do innych placówek

  ❗ Załączniki  dołącz w postaci uzupełnionych plików w formacie np. .docx, .odf, .pdf albo jako zdjęcia lub skany podpisanych odręcznie dokumentów - o oryginały placówka poprosi na kolejnych etapach rekrutacji

  ➡️ Oczekuj na wynik rekrutacji w postaci listy zakwalifikowanych dzieci

  ➡️ Potwierdź wolę zapisu do wybranej placówki jednym kliknięciem - wystarczy zalogować się danymi wykorzystanymi do złożenia wniosku

  Kryteria naboru do przedszkoli określa:

  1. art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) – do pobrania odnośnik (https://www.proszowice.pl/asp/pliki/2021/zasady_rekrutacji_2021_-_prawo_oswiatowe.docx)
  2. Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 1917 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice – odnośnik do Bazy Aktów Własnych (https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyiMiastaProszowice/document/81683/Uchwa%C5%82a-XXXVI_269_2017)

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 1 – odnośnik do Bazy Aktów Własnych

  1.            Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – wersja .docx

  Deklaracja_o_kontynuowaniu_-_przedszkole(1).docx

  2.            Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego – wersja .docx

  Wniosek_o_przyjecie_-_przedszkole(1).docx​​​​​​​

  3.            Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – wersja .docx

  O_SAMOTNYM_WYCHOWYWANIU_DZIECKA-_oswiadczenie.docx

  4.            Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – wersja .docx

  OSWIADCZENIE_-_O_WIELODZIETNOSCI_RODZINY_DZIECKA.docx

  5.            Oświadczenie o pozostawaniu rodziny pod opieką ośrodka pomocy społecznej – wersja .docx

  Oswiadczenie_o_pozostaniu_rodziny_pod_opieka_Osrodka_Pomocy_spolecznej.docx

  6.            Oświadczenie o rodzeństwie kandydata – wersja .docx

  oswiadczenie_o_rodzenstwie.doc

  7.            Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców – wersja .docx

  OSWIADCZENIE_o_zatrudnieniu_rodzicow.docx

  8.            Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Proszowice – wersja .docx

  oswiadczenie_o_podatku_dochodowym.docx​​​​​​​

 • konkurs plastyczny

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o ogłoszeniu konkursu plastycznego

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ulotki dotyczące poradnictwa w Pałecznicy.  bezpłatnie badania na NFZ i bez skierowania.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach przesyła w załączeniu linki do animowanych filmików dedykowanych dzieciom i młodzieży. Proszę o rozpowszechnienie materiałów wśród dzieci.

  Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

  W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV - VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

  Linki do pobrania filmików będą aktywne do 2 lutego 2021r.

  https://we.tl/t-MGTr3Oymu7

  Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III
  
  

  https://we.tl/t-jX3e84Zv8a

  Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII
  
  
  serdecznie dziękuję
 • Wyniki Konkursów Powiatowych

  Plastyczny klasy młodsze i starsze

  Fotografii cyfrowej klasy starsze

   

  Zwycięzcom gratulujemy!

  Opiekunowie konkursów:

  Klasy 1-3 wychowawca, 

  Plastyczny p. E. Grzesik

  Fotografii cyfrowej p. J. Paluch

 • Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022r.

  Bardzo proszę o zapoznanie się z nowym aktem umieszczonymw BAW: w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice

  Szczegółowe dane metrykowe:

  Typ aktu: Zarządzenie

  Numer aktu: 16/2021

  Organ wydający: Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

  Data aktu: 29.01.2021

  Przedmiot regulacji: w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice

  Data dodania do bazy: 29.01.2021

  Zbiór aktów: Zbiór zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

  Hasła skorowidza: Szkoły - pozostałe

   

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyiMiastaProszowice/document/703773/

  LINK

  szczegóły ogłoszenia:  https://www.proszowice.pl

 • Akcja czytelnicza „BILET POWROTNY DO BIBLIOTEKI”

  Zapraszam wszystkich uczniów klas I –III do udziału w wyżej wymienionej akcji czytelniczej. Akcja jest takim miłym powitaniem przez bibliotekę wszystkich uczniów, którzy wrócili ze zdalnego nauczania. Akcja jest formą zabawy, do której można zaprosić także Rodziców.

  INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z BILETEM

  1. Chętni uczniowie otrzymują BILETY od nauczyciela- bibliotekarza (w klasie, lub w bibliotece).

  2.Na bilecie znajdują się IKONKI, a na odwrocie - LEGENDA z wyjaśnieniem kategorii książek do przeczytania.

  3.Bilet działa, jak kupon – podczas wizyty w bibliotece uczeń będzie mógł poprosić o książkę z danej kategorii.

  4. Wraz z wypożyczoną książką uczeń otrzyma METRYCZKĘ do uzupełnienia.

  5.Po oddaniu do biblioteki przeczytanej książki i uzupełnionej metryczki – bibliotekarz KASUJE (dziurkaczem) odpowiednią ikonę na BILECIE.NAGRODY:Po skasowaniu całego biletu (wszystkich ikonek) uczeń otrzymuje w nagrodę dyplom i drobny upominek.

 • Wyniki konkursu informatycznego

  Są już dostęne wyniki konkursu Bóbr: Skrzat, Beniamin i Junior na stronie:

  https://www.bobr.edu.pl/

  indywidualną ilość punktów można sprawdzić na swoich kontach uczniowskich w zakładce konkursy/ wyniki.

 • Próbny egzamin klas ósmych

  Egzamin rozpoczyna się o godzinie 12.10

  Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

  Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!

 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

  Poniżej link do zarządzenia. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z nim.

   

  zarzadzenie.pdf

 • Informacja Dyrektora Szkoły o organizacji nauki klas 1-3 od 18 stycznia

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021r

   Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Proszowicach

  z dnia 15.01.2021 r.

  Organizacja pracy klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Proszowicach.

   

  § 1

  1.Od dnia 18.01.2021r  ulega zmianie  organizacja pracy szkoły w czasie  zajęć edukacyjnych  dla uczniów oddziałów I-III z formy zdalnej na stacjonarną w Szkole Podstawowej Nr 1                                        im. T. Kościuszki.

  2.Organizacja zajęć:

  a) W dniu 18.01.2021r. uczniowie klas 1-3 wchodzą na teren budynku szkolnego tak jak dotychczas                   i gromadzą się przy dotychczasowych salach lekcyjnych, przy których, oczekują na Nich wychowawcy. Następnie przejdą do wyznaczonych sal pod opieką wychowawców i tam na przygotowanych wieszaczkach pozostawią ubrania oraz włożą obuwie zamienne.

  b) Od dnia 19.01.2021 r. zmianie ulegnie organizacja wejścia na teren budynku szkolnego i wyjścia wg ustalonego porządku:

  c) oddział 1a pozostaje w swojej sali nr 34 /wejście na teren budynku szkoły, oraz wyjście po zakończonych zajęciach, od strony podwórka obok kuchni./

  d) oddział 1b realizuje zajęcia lekcyjne w sali nr 17 ( mała świetlica ) wejście na teren budynku szkoły, oraz wyjście po zakończonych zajęciach, głównym wejściem.

   e) oddział 2a realizuje zajęcia lekcyjne w sali nr 38 / wejście na teren budynku szkoły, oraz wyjście po zakończonych zajęciach - głównym wejściem /

  f) oddział 2b pozostaje w swojej sali nr 48 / wejście na teren internatu, oraz wyjście po zakończonych zajęciach od strony podwórka/

  g) oddział 3a realizuje zajęcia lekcyjne w sali nr 27 / wejście na teren budynku szkoły, oraz wyjście po zakończonych zajęciach - wejściem obok sklepu papierniczego./

  h) oddział 3b pozostaje w swojej sali nr 52 / wejście na teren internatu, oraz wyjście po zakończonych zajęciach od strony podwórka/

  i) oddział 3c realizuje zajęcia lekcyjne w sali nr 21 ( nad salą gimnastyczną ) wejście na teren budynku szkoły, oraz wyjście po zakończonych zajęciach - wejściem obok sklepu papierniczego./

  3. Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III pozostaje czynna od godz. 6.30 do godz. 8.00, oraz od godz.11.30 do godz.16. 30.                                                                                                                           Uczniowie klas I-III , którzy korzystają z opieki świetlicy szkolnej odbierani będą po zajęciach przy wejściu głównym do budynku szkoły lub przy wejściu do internatu szkoły od strony placu zabaw.

  4) Dowóz uczniów do szkoły oraz powrót  po zakończonych zajęciach odbywa się wg dotychczasowego harmonogramu.

  5) Stołówka szkolna funkcjonuje wg dotychczasowych zasad. Prosimy o wykupienie obiadów                                 w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach lub Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                      w Proszowicach.

  Zajęcia  stacjonarne  realizuje się zgodnie z procedurą bezpiecznego funkcjonowania szkoły w strefie żółtej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Proszowicach, stanowiącą załącznik Nr 1                     do zarządzenia nr 1/2021. ( w załączeniu )

  § 2

  1.Procedura obowiązuje wszystkich pracowników.

  2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia na tablicy informacyjnej.

  3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej szkoły.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  Dyrektor szkoły

  Bernadeta Gruszka

   

   

   

   

   

   

   

 • Powrót uczniów klas I-III do szkoły

  Drodzy rodzice.

  Powrót uczniów klas I-III do szkół w pełnym reżimie sanitarnym został ustalony przez MEN na dzień 18 stycznia 2021r. Obecnie Dyrekcja Szkoły pracuje nad wdrożeniem nowych wytycznych dla szkół mających na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Nadal trwają konsultacje dotyczące powrotu do nauki w systemie stacjonarnym z odpowiednimi władzami. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021r. zostaną Państwu przedstawione w piątek 15 stycznia 2021r. na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

  Dyrektor Szkoły

 • Życzenia noworoczne

  Życzymy Wam Nowego Roku

  pełnego optymizmu, radości,

  szczęścia i powodzenia.

  Niech w nadchodzącym roku 2021

  spełnią się Wasze wszystkie marzenia!

  Rodzicom, Uczniom, Pracownikom Szkoły,

  życzy Dyrekcja Szkoły

 • Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach wszystkim składa życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób. Wierzymy, że będzie to dla Was czas refleksji, nowych postanowień i przede wszystkim spokoju, który sprawi, że wiele spraw nabierze zupełnie nowego znaczenia.

 • Jasełka w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego 17 grudnia 2020 r

  Film jasełka  w pliku poniżej

 • Przerwa świąteczna i ferie

  Od dnia 23 grudnia 2020 do 4 stycznia 2021 rozpoczyna sioę przerwa świąteczna.

  W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. 

 • Św. Mikołaj w oddziałach przedszkolnych

 • Mamy certyfikat CODE WEEK

  Szkoła Podstawowa nr 1 po raz kolejny dzięki dzieciom uczącym się programowania i zdobywającym kolejne umiejętności  uzyskała Certyfikat światowego wydarzenia programistycznego CODE WEEK 2020.

  opiekun wydarzenia: J. Paluch

 • Wyniki konkursu o JPII

  Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego i proszowickiego. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wykonania lapbooka związanego z postacią Jan Pawła II.

   Jury przyznało:

   

  III miejsce  Jakub Caba

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ProszowicachSerdecznie gratuluję i dziękuję za wytrwałość.Katarzyna Wieczorek-Gonkiewicz.

 • Gwiazdka dla zwierzaka w przedszkolu

   

  Dzieci z oddziałów przedszkolnych aktywnie włączyły się do akcji "Gwiazdka dla zwierzaka". Dzięki takiej akcji, najmłodsi uczą się wrażliwości na cierpienie i potrzeby bezdomnych i porzuconych zwierząt. Doświadczają jednocześnie jak niewiele można zrobić, aby pomóc :)

 • Andrzejki

   

  W poniedziałek 30.11.2020 nasze przedszkolaki tradycyjnie obchodziły Andrzejki.

  Dzieci w bajkowych strojach z dużym zainteresowaniem uczestniczyły we wszystkich proponowanych wróżbach i zabawach andrzejkowych oraz tańczyły w rytm swoich ulubionych piosenek. Zakończeniem tego dnia był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Zabawa była doskonała i dzieci wróciły do domów w świetnych humorach :)

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80