Nawigacja

 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty

  Dnia 31.07.2020  od godziny 9.00 w szkole odbędzie się wydawanie zaswiadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  Wydawanie odbędzie się z zachowaniem środków bezpieczeństwa COVID 19. Uczniowie przychodzą po odbiór zaświadczeń w maseczkach zgodnie z rozkładem.
  8a wejście boczne od ul Kosciuszki przy zakładzie fotografa.
  8b wejście główne
  8c wejście od internatu od strony sądu
  Kody do platformy z wynikami egzaminu zostaną wręczone przy odbiorze zaświadczeń oraz przekazane poprzez wychowawcó drogą elektroniczną.
  Platforma ze szczegółowymi wynikami uczniów dostępna będzie od dnia 31.07.2020. od godz 10.00  na stronie    www.wyniki.edu.pl
  Zobowiązuję wychowawców do przestrzegania odstępów pomiędzy osobami odbierająymi zaświadczenia 1,5m. Do odebrania  zaświadczeń  upoważniony jest rodzic/opiekun lub uczeń.

  dyrektor szkoły

 • WAKACJE 2020

  WAKACJE

 • Laureat ogólnopolskiego konkursu historycznego

   

   

  Maksymilian Polkowski – uczeń klasy 7 szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach został laureatem ogólnopolskiego konkursu historycznego pt. „Zemsta za Niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”, zajmując I miejsce w kategorii praca pisemna wśród uczniów szkół podstawowych.

  „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” to projekt edukacyjny IPN, współorganizowany z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kraków, Fundacją im. Zofii i Jana Włodków oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  W ramach projektu, oprócz cyklu warsztatów, przeprowadzono ogólnopolski konkurs historyczny. Konkurs miał m.in. na celu: przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa, jego tradycji w walkach w obronie niepodległości oraz martyrologii;  poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian; poznanie i utrwalanie wartości etycznych polskiego ziemiaństwa jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa; poznawanie i dokumentowanie roli ziemian jako osób zaangażowanych w walkę o obronę niepodległości państwa polskiego oraz ofiar, które ponieśli w trakcie II wojny światowej ze strony obydwóch okupantów; poznawanie i dokumentowanie roli ziemian w kształtowaniu świadomości narodowej społeczeństwa;  kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach;  rozwijanie pasji badawczej uczniów;  odkrywanie inspirujących przykładów postaci historycznych wywodzących się z warstwy ziemiańskiej i dokumentowanie znaczenia historycznego mało znanych miejsc związanych z tą warstwą społeczną oraz ofiar poniesionych przez przedstawicieli tej warstwy w okresie II wojny światowej.

  Praca przygotowana przez Maksymiliana Polkowskiego pt. „Historia Bohdana i Wandy Thugutt  z Nagorzan - ofiar dwóch agresorów”, pod kierunkiem naukowym mgr Marii Kieruzal, zagwarantowała uczniowi kwalifikację do etapu ogólnopolskiego. W związku z sytuacją epidemiczną niemożliwa była prezentacja i obrona pracy przed komisją konkursową. Organizatorzy zmodyfikowali formułę przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego. Wszystkie zakwalifikowane prace zostały sprawdzone przez Komisję Ogólnopolską, powołaną przez dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Adama Hlebowicza. Komisja w składzie: prof. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr Agnieszka Łuczak (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), prof. Marian Wolski (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków wyłoniła laureatów konkursu, wśród których I miejsce przyznano uczniowi proszowickiej „jedynki”. Finał konkursu przybrał także inną formę – zamiast uroczystej gali połączonej z wręczeniem nagród i dyplomów powstał film, w którym przedstawiono laureatów konkursu oraz fragmenty ich prac: eseistycznych, multimedialnych i fotograficznych  oraz ideę projektu.

  Linki do filmu:

  https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/konkursy-historyczne/100821,Zemsta-za-niepodleglosc-Ziemianie-ofiary-dwoch-agresorow-Filmowe-podsumowanie-pr.html

  https://www.facebook.com/IPNKrakow/videos/895469694286312/

 • 1 MIEJSCE

  GRATULACJE DLA UCZENNICY KLASY 7A za wygrany konkurs w CKiW w Proszowicach.

 • Nauczanie zdalne

  Nasi uczniowie klas starszych już od marca uczestniczą w zajęciach zdalnych poprzez połaczenie z nauczycielem. W taki sposób codziennie na żywo odbywają się lekcje i nauczyciel ma kontakt z uczniem. Dzieci chętnie wstają rano aby połaczyć się przez zoom  i ćwiczyć na przykład programowanie w Logo. Baltiem czy Scrachu.

  W taki sposób odbyła się też "Wycieczka klas 7-mych do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie zorganizowana przez p. J. Paluch. Tematyka zajęć to "Dziedzicwto w sieci" i dotyczyła wyszukiwania i korzystania z zasobów online w sposób zgodny z określonymi licencjami. Wycieczka zakończona Quizem wiedzy.

 • Szkoła otrzymała sprzęt w ramach grantu

   

  Od 1 kwietnia 2020 roku każda gmina i powiat mogły wystąpić do Centrum Projektów Cyfrowa Polska (CPCP) z wnioskiem o sfinansowanie zakupu laptopów i tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy z powodu jego braku nie mogą brać udziału w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Mając na uwadze to, jak ważny i pilny jest to projekt, Gmina Proszowice pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego środki na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla osób najbardziej potrzebujących w kwocie 69 971,81 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.

  W dniu 22 kwietnia 2020 r.  została zawarta umowa pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Proszowice. Za pozyskane środki zakupiono 37 laptopów, Gmina przekazała zakupiony sprzęt  na wyposażenie  Szkół, które wypożyczą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom na czas zdalnej nauki.

  Beneficjentami Projektu są - nauczyciele i uczniowie z Naszej Gminy nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym;

  Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną ze stanem epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiłonowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Kupiony sprzęt może być użyczany uczniom i nauczycielom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji.

 • Prace przygotowane z okazji Światowego Dnia Ziemi 22 kwietnia 2020 r. przez uczniów klasy 8b.

   Maciej Ryńca,  Karolina Gąsior,  Igor Koziński,  Monika Stachak, Daniel Głowa 

  Film- Martyna Paciuch

 • Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

  LEWE MENU

  NAUCZANIE ZDALNE

   KLASA......

  oraz PLATFORMA VULCAN

 • Badanie pilotażowe arkuszy egzaminacyjnych

  Okręgowa Komisjia Egzaminacyjna w Krakowie przeprowadza dla klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Proszowicach badanie pilotażowe arkuszy egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjna.

  1) 10 marca 2020 r o godzinie 8.00 dla klas ósmych w sali gimnastycznej przeprowadzone zostanie badanie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego- czas trwania badania 120 minut

  2) 11 marca 2020 r o godzinie 8.00 Dla klas ósmych w sali gimnastycznej przeprowadzone zostanie badanie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki - czas trwania badania 100 minut.

 • Badanie PIRLS w oddziałach 4a i 4b

   

  W poniedziałek, 2.03. 2020 r. uczniowie naszej szkoły z oddziałów 4a i 4b wzięli udział w projekcie dotyczącym badania poziomu opanowania umiejętności czytania. Szkolnym koordynatorem tego przedsięwzięcia była Małgorzata Herman – nauczyciel języka polskiego.

  Badanie PIRLS, czyli Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu, w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce - przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedmiotem pomiaru jest czytanie pod względem doświadczenia literackiego (czytanie tekstów literackich) oraz czytanie w celu uzyskania informacji (czytanie tekstów użytkowych). 

 • Dzień Żołnierzy Wyklętych

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Żołnierzy Wyklętych.

  Apel przygotowała p. Maria Kieruzal z klasą 7a. 

 • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach

  Szanowni Państwo w związku z kilkoma przypadkami złego samopoczucia u naszych uczniów informuję, że zwróciłam się do Powiatowej Straży Pożarnej w Proszowicach z prośbą o skontrolowanie budynku szkoły. Sprawdzono sale lekcyjne, korytarze, salę gimnastyczną i inne pomieszczenie. Pomiar nie wykazał zagrożeń. Kontrola budynku miała na celu sprawdzenie bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły i braku ewentualnych zagrożeń.

   

  Bernadeta Gruszka

  Dyrektor szkoły.

 • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH KONKURSACH

  ZS w Proszowicach zaprasza do udziału w konkursach powiatowych plastycznym i informatycznych uczniów klas 6-8

  Regulamin-konkurs_fotograficzny.pdf  (opiekun p. J.Paluch)

  Regulamin-konkurs_plastyczny.pdf (opiekun p. E. Grzesik)

  REGULAMIN_KONKURSU_WOJSKA_SPECJALNE_prezentacja.pdf 

  kategoria prezentacja (opiekun p. J.Paluch)

  kategoria: praca pisemna o Wojskach specjalych     (n-le historii, j. polskiego).

  termin do 20 marca 2020 r.

 • I miejsce w Konkursie Międzynarodowym dla ucznia Jedynki!

  Laureat konkursu międzynarodowego z SP nr 1 w Proszowicach

  Maksymilian Polkowski – uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  w Proszowicach został laureatem XI Międzynarodowego Konkursu Artystycznegon Fotograficznego
  im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”,
   zajmując
  I miejsce w kategorii fotografia.

  Opiekunem konkursu p. mgr Joanna Paluch (fotografia cyfrowa).

  Konkurs p. J. Paluch ogłaszała na stronie internetowej szkoły.

  Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku.
  W ramach wszystkich edycji konkursu wzięło w nim udział prawie 13 tysięcy uczestników. Konkurs ma  na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i recytatorskiej. Patronat nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański;  Jego Ekscelencja Biskup  Wiesław Alojzy Mering - Ordynariusz Włocławski; Wielkopolski Kurator Oświaty; Starosta Turecki; Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  W tegorocznej edycji fotograficznej na konkurs wpłynęło 272 prace z Polski, Białorusi, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kazachstanu i Litwy. Prace konkursowe oceniali profesorowie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Za cykl zdjęć Maksymiliana Polkowskiego, przygotowany pod kierunkiem opiekuna artystycznego – mgr Joanny Paluch, jury przyznało uczniowi z Proszowic I miejsce. Fotografie ilustrowały naturę okolic Proszowic - m.in. wierzby głowiaste, a także urokliwe ruiny dworu w Biórkowie Wielkim. Podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs, która odbyła się 29 lutego 2020 r. w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku,  Maksymilian otrzymał od organizatorów i szacownego jury pamiątkowy dyplom i atrakcyjne nagrody rzeczowe- monety kolekcjonerskie, ksiązki od premiera Polski, pobyt w hotelu w Gdańsku. Szczególne gratulacje laureaci konkursu otrzymali od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego oraz Marszałek Sejmu – Elżbiety Witek, którzy objęli Honorowy Patronat nad konkursem. Uroczystości towarzyszyły wystawy prac – fotograficzna i plastyczna, laureatów i wyróżnionych w konkursie. Na scenie licealnej auli zaprezentowali się także zdobywcy I miejsc recytatorskiej edycji konkursu.

  Maksymilian Polkowski był jedynym uczniem z Małopolski nagrodzonym w XI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

  Dodatkową nagrodą dla niego są punkty w procesie rekrutacji do szkoły średniej, ponieważ konkurs jest wpisany na listę zawodów wiedzy i artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty jako szczególne osiągnięcie odnotowywane na świadectwie szkolnym.

  Gratuluję: opiekun konkursu JPaluch

  A poniżej przedstawiam zdjęcia, które zakwalifikowały się do oceny. Konar, kaczki, wierzby, dwór.

 •  Informację Głównego Inspektora Sanitarnego

  Szanowni Państwo,

   

  przekazuję Informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, opracowana w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

  Materiał otrzymali kuratorzy i dyrektorzy placówek w Krajowym Systemie Danych Oświatowych.

  koronawirus.pdf

   

  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

 • Komunikat w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi

  https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-zakresie-srodkow-ochronnych-przeciwko-koronawirusowi/

  PaństwoDyrektorzy Szkół i Placówekwojewództwa małopolskiego

   

  W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracam się do Państwa o podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej tego zagrożenia oraz związanej z nim profilaktyki. Szczególnie ważne jest uczulenie wszystkich uczniów, wychowanków, pracowników szkoły na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem.

  Jeżeli planują Państwo wyjazdy za granicę z uczniami – bezwzględnie należy zapoznać się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/. Jest to szczególnie ważne w przypadku planowania wyjazdów  m.in. do Włoch. Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, nie zaleca się między innymi podróżowania do Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) oraz innych krajów.

  Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony jest komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowihttps://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

  Biorąc pod uwagę powyższe proszę o stosowanie się do tych zaleceń.

   

 • Zespół wokalno- taneczny Zburcz

  W poniedziałek uczestniczyliśmy w charytatywnym koncercie wokalno- tanecznym zespołu Zburcz, który cały dochód przeznacza naw sparcie dla dzieci, których rodzice zginęli w Donbasie. Uczniowie naszej szkoły przygotowali mnóstwo upominków  w postaci pomocy szkolnych i przekazali je na ręce organizatorów. Zespół zaprosił naszych uczniów do wspólnego śpiewu oraz wspólnych tańców. 

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zespół wokalno- taneczny Zburcz.

 • Piotr Łękas- nasz karateka

 • Święto Babci i Dziadka w świetlicy szkolnej

  Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie do naszej szkoły i życzymy dużo zdrowia :)

 • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

  2020-02-10

  Szanowni Państwo,

  prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Proszowice jest organem prowadzącym, które mogą być pomocne w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym ich złożeniu w wybranej placówce.

  1. Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice realizowane wg następujących dokumentów:

  a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm.) - Rozdział 6.

  b) Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 1917 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice.

  c) Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice na rok szkolny 2020/2021.

  Nadmieniam, iż rekrutacja jest prowadzona na wolne miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnych przy szkole podstawowej w formie papierowej przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny. W celu pobrania dokumentów i uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do dyrektora wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej w określonych w w.w. zarządzeniu terminach.

  2. Zasady przyjęć do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice:

  1) Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.

  2) Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca, zasady rekrutacji określają następujące dokumenty:

  a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm.)  - Rozdział 6 .

  b) Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów tym kryteriom i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

  c) Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice na rok szkolny 2020/2021.

  Nadmieniam, iż rekrutacja jest prowadzona w formie papierowej przez dyrektorów szkół podstawowych. W celu pobrania dokumentów i uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do dyrektora wybranej szkoły podstawowej w określonych w w.w. zarządzeniu terminach.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80