Nawigacja

Procedury kwalifikowania do klasy 4 - gr. językowa

Procedury przyjmowania uczniów do klasy IV na poziom średnio zaawansowany

 

 1. Uczeń opanował wiedzę i umiejętności w stopniu zadowalającym, w pełni lub wybitnie zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania.
 1. Uczeń aktywnie, samodzielnie i twórczo wykonuje zadania oraz systematycznie przygotowuje się do zajęć.
 1. Wynik sprawdzianu z języka angielskiego na zakończenie I etapu edukacyjnego ( klasa III) wskazuje na wysoki poziom wiadomości
  i umiejętności językowych.
 1. Ostateczną decyzję o kwalifikowaniu ucznia do grup językowych ( od klasy IV) podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z nauczycielem uczącym języka angielskiego.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80