Nawigacja

Regulaminy

REGULAMIN ICIM – SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
 2. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań czytelniczych.
 3. Jedna osoba może korzystać z komputera przez 20 minut najdłużej. Jeśli nie ma innych chętnych możliwe jest przedłużenie tego czasu.
 4. Uczniowie mogą korzystać z komputerów tylko w czasie wolnym od zajęć.
 5. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian, konfiguracji pulpitu, łamania zabezpieczeń systemu.

 

REGULAMIN KĄCIKÓW CZYTELNICZYCH

 1. Do biblioteki należy wchodzić spokojnie. Kurtki, teczki, torby należy pozostawiać w wyznaczonym miejscu.
 2. Z kącików czytelniczych może korzystać każdy uczeń.
 3. Uczeń korzystający z kącików czytelniczych zobowiązany jest do wpisywania się do zeszytu.
 4. W kąciku czytelniczym można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i innych.
 5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w kąciku czytelniczym.
 6. Czytelnik korzysta ze zbiorów biblioteki za pośrednictwem bibliotekarza.
 7. Czasopisma należy odkładać na wyznaczone miejsce.
 8. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, z których korzysta.

 

 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć DWIE książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na OKRES JEDNEGO TYGODNIA. Lektury ponadobowiązkowe i inne książki można wypożyczyć na OKRES DWÓCH TYGODNI.
 3. Książek NIE NALEŻY PRZETRZYMYWAĆ, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
 4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 5. Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
 7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach
  32-100 Proszowice ul. Kościuszki 15

  www.sp1.proszowice.pl
  https://szkola1.edupage.org/
 • tel:012 386-16-40

  Fax: 012 386 00 80